نظرسنجی محصولات

سامانه نظر سنجی از مشتریان ucheck  راهکاری جهت دنبال کردن و بررسی رضایت مندی مشتریان می باشد. این سامانه توانایی اندازه گیری میزان درک مشتری از خدمات ارائه شده به آنها را در ابعاد مختلف دارد. مجموعه پرسشنامه های نمونه ارائه شده در این بخش چند فاکتور را بررسی میکند : کیفیت محصول خدمات ارائه شده، عملکرد پرسنل و فهم مشکلات مشتریان.

نظرسنجی محصولات

نظرسنجی صدای مشتریان

نظرسنجی رضایت مشتری

نظر سنجی محصولات

نظرسنجی ارزیابی خدمات