مدل ارزیابی رضایت مشتری

 


 

 • میزان رضایت از محصولات و خدمات را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیار رضایت بخش
  • متوسط
  • تا حدودی نارضایت بخش
  • بسیار ضعیف
 • فرآیند پشتیبانی و حل مشکل را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • بسیار نارضایت بخش
  • تا حدودی نارضایتی
  • متوسط
  • تا حدودی رضایت بخش
  • بسیار رضایت بخش
 • حالا لطفا درمورد ویژگی های محصول فکر کنید. تا چه حد از محصول راضی هستید؟
  • بسیار ناراضی
  • تا حدودی ناراضی
  • متوسط
  • تا حدودی راضی
  • بسیار راضی
 • اگر از محصول راضی نیستید لطفا علت را توضیح دهید.

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید