فرم ارزیابی جستجو و خرید کالا


نظرسنجی در مورد جستجوی محصول از جمله تعداد برندها، قیمت ها و ... است
 

 • در سال گذشته چند بار وسایل الکترونیکی خریداری کرده اید؟
 • لطفا میانگین هزینه های خود را برای خرید وسایل الکترونیک در سال گذشته را بنویسید.
 • آیا در سال گذشته شما یا اعضای خانوادتان وسیله ی الکترونیکی بزرگی خریداری کرده اید؟
  • بله
  • خیر
 • اگر پاسخ بله است، چه کالایی خریداری کرده اید؟
  • تلویزیون( با قیمت بیش از 4 میلیون تومان)
  • تلویزیون( با قیمت بین 2میلیون و ششصد هزار تومان و 4 میلیون تومان)
  • تلویزیون(با قیمت کمتر از 2میلیون هزار تومان)
  • کامپیوتر خانگی
  • سایر
 • قیمت کلی محصول چقدر بود؟
 • چه مقدار برای خرید لوازم جانبی هزینه کرده اید؟
 • برای خرید یک محصول، چه میزان از فروشگاه های مختلف بازدید کرده اید؟
 • مدت زمانی که برای خرید محصول صرف کرده اید، بنویسید:
 • تعداد برندهایی که برای خرید یک محصول بررسی کرده اید، را بنویسید:
 • محصولی که خریداری شد:
  • بعنوان هدیه به فردی بغیر از ساکنین خانه شما داده شد
  • بعنوان هدیه به فردی از ساکنین خانه شما داده شد
  • بیشتر توسط بقیه ی افراد استفاده می شود
  • بیشتر توسط خود شما استفاده می شود
  • غیره
 • در 10 سال اخیر چندبار این محصول را خریداری کرده اید؟
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3-4
  • بیشتر از5 بار
  • نمی دانم
 • در سال گذشته کدام محصول را خریداری کرده اید؟
  • ماکروویو
  • ضبط ماشین
  • ماشین حساب
  • دستگاه بازی
  • کامپیوتر
  • تلفن
  • تلویزیون
  • Dvd
  • دوربین
  • غیره