ارزیابی سرویس پشتیبانی مشتری


نظرسنجی ارزیابی سرویس پشتیبانی مشتریان
 

 • آیا مشکل شما حل شده است؟
  • بله
  • خیر
 • آیا مشکل شما در تماس اول حل شد؟
  • بله
  • خیر
 • رضایت کلی خود را در مورد حمایت تلفنی مشتری مطرح کنید.
 • آیا قبل از برقراری تماس از خدمات آنلاین ما استفاده کردید؟
  • بله
  • خیر
 • اگر استفاده کرده اید، میزان رضایت خود را بیان کنید.
 • در حالت کلی تا چه حد از سیستم پشتیبانی شرکت راضی هستید؟
 • اگر نظر یا پیشنهادی دارید ذکر کنید.
 • براساس آخرین تجربه ی خود، چگونه با سرویس پشتیبانی ارتباط برقرار کردید؟
  • حضوری
  • تلفنی
  • اینترنتی
  • از طریق واسطه
  • غیره
 • در وبسایت اطلاعاتی مفید برای حل مشکل من وجود دارد.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
  • استفاده نکردم
 • نحوه ی عملکرد نمایندگان ما چطور بود؟
 • پاسخگویی به درخواست شما توسط نماینده چه مدت طول کشید؟
  • فوری انجام شد
  • 3 دقیقه
  • 3-5 دقیقه
  • 5-10 دقیقه
  • بیشتر از 10 دقیقه
 • چه مدت طول کشید تا مشکل شما حل شود؟
  • فوری حل شد
  • کمتر از یک روز
  • بین1 تا 3 روز
  • بین3 تا 5 روز
  • بیشتر از یک هفته
  • مشکل حل نشد
 • برای حل مشکل چندبار تماس گرفتید؟
  • 1 بار
  • 2 بار
  • 3 بار
  • بیشتر از 3 بار
  • مشکل هنوز حل نشده است
 • در حالت کلی تا چه حد از خدمات ارائه شده، راضی هستید؟
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • اگر ناراضی هستید، چه پیشنهادات و انتقاداتی برای بهبود خدمات دارید؟