ارزیابی نصب محصول


در این فرم نظرسنجی به بازخورد ارزیابی خدمات نصب ،کیفیت خدمات و چگونگی رفع نیازها می پردازیم
مشتری محترم:
من به عنوان مدیر مجموعه می خواهم از شما برای خرید محصولات شرکت تشکر کنم. لطفا با تکمیل ارزیابی زیر به ما در ارائه خدمات بهتر کمک نمائید. از وقتی که می گذارید سپاسگزارم.

 • تا چه حد از نصب و راه اندازی محصول خود راضی هستید؟
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • چه میزان از حضور به موقع کارشناسان ما رضایت داشته اید؟
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • تا چه حد از کیفیت نصب و راه اندازی محصول رضایت دارید؟
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • چه میزان از عملکرد کارشناسان ما رضایت داشته اید؟
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • به طور کلی چه میزان از خدمات نصب شرکت رضایت دارید؟
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • شرکت نیاز من را درک کرد.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
  • مطمئن نیستم
 • تا چه حد از ارتباط خود با شرکت راضی بودید؟
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
  • مطمئن نیستم
 • در حالت کلی خدمات فروش شرکت... است.
  • عالی
  • خیلی خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • ارزش خدمات پس از فروش شرکت در مقایسه با مبلغ پرداختی... است.
  • عالی
  • خیلی خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • آیا با توجه به خدمات پس از فروش ، محصولات ما را به دیگران توصیه می کنید؟
  • بله
  • خیر
  • مطمئن نیستم