ارزیابی خدمات خودرو


ارزیابی خدمات برای نمایندگی خودرو
 

 • کیفیت کار انجام شده :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • راحتی شما :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • جلوگیری از ایجاد نارضایتی شما :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • تلاش برای رضایت شما :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • رفتار دوستانه :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • ساعات مناسب برای خدمت رسانی :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • ایجاد آسان قرار ملاقات :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • استقبال از شما :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • تلاش در کارهای تعمیری :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • مدیریت جایگزین :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • محیط تمیز و راحت :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • تحویل به موقع :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • آیا در تجربه ی اخیر شما اتفاقات زیر رخ داده است؟
 • شرایط کار برای شما توضیح داده شد؟
  • بله
  • خیر
  • استفاده نکردم
 • کارهای انجام شده برای شما توضیح داده شد؟
  • بله
  • خیر
  • استفاده نکردم
 • زمانی که خودروی شما آماده شد، به شما اطلاع رسانی کردند؟
  • بله
  • خیر
  • استفاده نکردم
 • تمام کارهای اداری انجام شده بود؟
  • بله
  • خیر
  • استفاده نکردم
 • آیا با شما تماس گرفتند و از رضایت شما مطلع شدند؟
  • بله
  • خیر
  • استفاده نکردم

 

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید