فرم نظرسنجی فروش خودرو


ارزیابی خرید و فروش خودرو
 

 • آیا شما یا اطرافیانتان وسیله نقلیه دارید؟
  • بله
  • خیر
 • اگر خدمات مورد نیاز شما ارائه نشده، دلیل آن را مشخص کنید:
  • موقعیت مکانی نمایندگی
  • کیفیت خدمات
  • هزینه
  • در دسترس نبودن قطعه
  • عملکرد پرسنل نمایندگی
  • ساعات کاری نمایندگی
  • مدت زمان خدمت رسانی
  • حمل و نقل جایگزین در دسترس نبود
  • غیره
 • آیا برای هرگونه ارائه ی خدمت در طول 12 ماه اخیر به نمایندگی برگشته اید؟
  • بله
  • خیر
  • مطمئن نیستم
 • برای انجام چه اموری به نمایندگی خودرو مراجعه کرده اید؟
  • تعمیرات معمولی( تعویض روغن، تنظیم تایرها، غیره)
  • بیمه ی بدنه
  • تعمیرات
  • گارانتی
  • غیره
 • در حالت کلی تا چه حد از خدمات راضی بوده اید؟
  • بسیار راضی
  • تا حدودی راضی
  • نظری ندارم
  • تا حدودی ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • آیا در زمینه ی سرویس دهی نمایندگی نگرانی داشتید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا نگرانی خود را با نمایندگی مطرح کردید؟
  • بله
  • خیر
 • نگرانی شما حل شد؟
  • بله
  • خیر
 • تا چه حد از عملکرد نمایندگی در مورد نگرانی خود راضی بودید؟
  • بسیار راضی
  • تا حدودی راضی
  • نظری ندارم
  • تا حدودی ناراضی
  • بسیار ناراضی