ارزیابی پیشنهادات قیمت


این پرسشنامه نشان می دهد  چگونگی رضایت و اهمیت دادن به مشتریان خود را از گزاره های ارزش خود اندازه گیری کنید
 

 • در اینجا عباراتی در مورد محصول شرکت وجود دارد. لطفا میزان موافقت خود را برای هر گزاره ثبت کنید.
 • من از کیفیت محصول شرکت راضی هستم.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • کیفیت محصول شرکت برای من مهم است.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • من از قیمت محصول شرکت راضی هستم.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • قیمت محصول شرکت برای من مهم است.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • من از اعتبار محصول شرکت راضی هستم.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • اعتبار محصول شرکت برای من مهم است.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • من از ضمانت برگشت پول در شرکت راضی هستم.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • ضمانت برگشت پول برای من مهم است.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • من از تخصص کارکنان شرکت راضی هستم.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • تخصص کارکنان شرکت برای من مهم است.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • من از پاسخگویی سریع کارکنان شرکت راضی هستم.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • پاسخگویی سریع کارکنان شرکت برای من مهم است.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • حالا 3 سوال در مورد ارتباط با شرکت.
 • کارمندان فروش در شرکت صمیمی هستند.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • صمیمی بودن کارمندان فروش شرکت برای من مهم است.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • کارمندان فروش در شرکت تخصص بالایی دارند.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • تخصص بالای کارمندان فروش شرکت برای من مهم است.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • شرکت نیازهای من را درک می کند.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • درک من و نیازهایم برای من مهم است.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • در حالت کلی تا چه حد از شرکت راضی هستید؟
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • من تمایل دارم که برای شرکت اشتیاق ایجاد کنم.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • آیا نظر یا پیشنهادی برای شرکت دارید؟
 • آیا علاقه مند به دریافت خلاصه ای از این ارزیابی هستید؟
  • بله
  • خیر
 • در صورت تمایل، لطفا ایمیل خود را وارد کنید.

 

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید