مدل ارزیابی کوتاه رضایت مشتری

 


مشتری عزیز:
به عنوان مدیرشرکت،میخواهم از شما تشکرکنم که به ما فرصت دادید تا به شما خدمت کنیم. لطفا به ما کمک کنید و چند دقیقه در مورد خدماتی که تا کنون دریافت کرده اید ، به ما بگویید تا بتوانیم خدمات بهتری را به شما ارائه دهیم.
با احترام
نام مدیر

 • چه میزان از محصول ما استفاده می کنید؟
  • هرروز
  • یکبار در هفته یا بیشتر
  • چندین بار در ماه
  • ماهی یکبار
  • هر 1 تا 6 ماه
  • کمتر از 6 ماه
 • در حالت کلی تا چه حد از محصول ما رضایت دارید؟
  • بشدت راضی
  • تا حدودی راضی
  • نظری ندارم
  • تا حدودی ناراضی
  • بشدت ناراضی
 • آیا تمایلی به مصرف مجدد محصول ما دارید؟
  • قطعا
  • احتمالا
  • شاید، شاید هم نه
  • احتمالا نه
  • قطعا نه
  • تاحالا استفاده نکرده ام
 • آیا این محصول را به دیگران نیز توصیه می کنید؟
  • قطعا
  • احتمالا
  • شاید، شاید هم نه
  • احتمالا نه
  • قطعا نه
  • نظری ندارم
 • برای بهبود محصول چه توصیه هایی دارید؟