فرم نظرسنجی گارانتی محصولات مصرفی


اطلاعات مشتری، موارد استفاده و اطلاعات شناسایی گارانتی
 

 • نام:
 • نام خانوادگی:
 • آدرس:
 • شهر:
 • تاریخ خرید:
 • مدل:
 • از چه فروشگاهی خرید کرده اید؟
  • لباس فروشی
  • کفش فروشی
  • لوازم ورزشی
  • لوازم کار
  • لوازم قایقرانی
  • ایمیل
  • هدیه
  • اینترنت
  • غیره
 • هزینه ی پرداختی برای کالای خریداری شده، چقدر بود؟
 • مهمترین دلیل خرید را بنویسید:
 • چندمین بار است که از این فروشگاه خرید می کنید؟
  • اولین بار
  • دومین بار
  • سومین بار و بیشتر
 • موقعیت اصلی استفاده از محصول را مشخص کنید.
  • موقعیت1
  • موقعیت2
  • موقعیت3
  • موقعیت4
  • موقعیت5
  • موقعیت6
  • موقعیت7
  • موقعیت8
  • غیره
 • کدام مورد بیشتر بر خرید شما تاثیر گذاشته است؟
  • تبلیغ تلویزیون
  • تبلیغ رادیو
  • تبلیغ مجله
  • تبلیغ روزنامه
  • توصیه ی دوستان
  • توصیه ی فروشنده
  • نمایش در فروشگاه
  • صاحب قبلی
  • مطمئن نیستم
  • غیره
 • تاریخ تولد شما:
 • وضعیت تاهل خود را مشخص کنید:
  • مجرد
  • متاهل
  • بیوه
  • مطلقه
 • آیا در منزل کودکی با محدوده های سنی زیر دارید؟
  • خیر
  • کودک زیر6ماه
  • کودک 6 تا 12 ماه
  • 1سال
  • 2-4سال
  • 5-7سال
  • 8-10 سال
  • 11-12سال
  • 13-15 سال
  • 16-18 سال
 • درآمد تقریبی سالیانه:
 • معمولا از چه نوع کارت اعتباری استفاده می کنید؟
 • درحال حاضر:
  • صاحب خانه هستید.
  • مستاجر هستید.
  • خانه ی مشترک دارید.
  • غیره