ارزیابی اجاره فیلم


نگرش درباره اجاره فیلم و ویرایش محتوای آن
 

 • من در حالت کلی فیلم کرایه می کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • دانش آموزان و نوجوانان فیلم های جنایی زیادی تماشا می کنند و همین باعث افزایش جنایت در سالهای اخیر شده است.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • فیلم های بدون خشونت را نمی پسندم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • توهین به مقدسات باید از فیلم ها حذف شود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • فیلم ها در جامعه ی امروزی منعکس کننده ی ارزش ها هستند.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • من علاقه به استفاده از نرم افزاری دارم که بتوان محتوای بد فیلم ها را سانسور کرد.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • بعنوان والدین فرزند، بر فیلم هایی که فرزندم تماشا می کند نظارت می کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • من در حالت کلی به جای اجاره ی فیلم آن را خریداری می کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • اگر سیستم پخش فیلم ندارید، چه زمانی اقدام به خرید می کنید؟
  • در 6 ماه آینده
  • در 1 سال آینده
  • در 2 سال آینده
  • سیستم را دارم
  • مطمئن نیستم
 • آیا از نرم افزارهایی برای سانسور مطالب بد فیلم ها استفاده می کنید؟
  • بله
  • خیر
  • مطمئن نیستم
 • هزینه ی چنین نرم افزاری را چقدر برآورد می کنید؟
 • آیا با خرید این نرم افزار از طریق اینترنت راحت هستید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا با دانلود نرم افزار از طریق اینترنت راحت هستید؟
  • بله
  • خیر
 • خرید نرم افزار از چه مکانی را ترجیح می دهید؟
  • مغازه
  • اینترنت
  • فرقی ندارد
  • غیره
 • نام دستگاه DVD که استفاده می کنید چیست؟
 • آیا فیلم هایی را که تماشا می کنید اغلب خریداری کرده یا اجاره می کنید؟
  • خریداری
  • اجاره
 • برای خرید یا اجاره ی فیلم هر ماه چه هزینه ای می پردازید؟
 • سن:
 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث
 • وضعیت تاهل:
  • مجرد
  • متاهل