نظرسنجی صدای مشتریان

نظرسنجی تست وفاداری- نسخه جمع آوری منابع


این پرسشنامه بدون بی احترامی به صورت رایگان با توجه به قوانین ارائه شده است
سلام
شما برای اهدا به انجمن خیریه ی .... دعوت شده ای ...

نظرسنجی تست وفاداری- نسخه جمع آوری منابع


این پرسشنامه بدون بی احترامی به صورت رایگان با توجه به قوانین ارائه شده است
سلام
شما برای اهدا به انجمن خیریه ی .... دعوت شده اید. از چند صد نفر خواسته شده تا این ارزیابی را تکمیل کنند. تقریبا پنج دقیقه طول خواهد کشید. از وقتی که می گذارید متشکریم.

 • من احتمالا کمک به این انجمن خیریه را ادامه خواهم داد.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • اگر قرار باشد خیریه ای را انتخاب کنم، مجددا خیریه ی .... را انتخاب می کنم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • بطور کلی تا چه حد از خیریه ی ... راضی بودید؟
  • بسیار راضی
  • تا حدودی راضی
  • نظری ندارم
  • تا حدودی ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • من علاقه مندم این خیریه را به دیگران معرفی کنم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • لطفا میزان موافقت خود با جملات زیر را ارزیابی کنید.
 • رابطه ی این خیریه با من خوب بود.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • این خیریه با صداقت ارتباط برقرار می کند.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • این خیریه متعهد به راه حل های پیروزی است (از اهدا کنندگان استفاده نمی کند)
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • من به کارکنان خیریه اعتماد دارم.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • این خیریه بسیار وفادار است.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • معتقدم که این خیریه لیاقت وفاداری من را هم دارد.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • در سالهای اخیر وفاداری من به این خیریه بیشتر شده است.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • این خیریه مردم و روابط را پیش از جمع آوری منابع مالی کوتاه مدت قرار می دهد.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • شرایط برای وقف به این خیریه آسان است.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • این خیریه استاندارد ها را رعایت می کند.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • این خیریه یک استراتژی برنده دارد (اقتصاد برتر در خدمت اهدا کنندگان آن)
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • این خیریه افراد برجسته (کارکنان، شرکا و غیره) را جذب و حفظ می کند.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • این خیریه راهکارهای نوآورانه ای را ایجاد می کند که زندگی من را ساده تر می کند.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • چه مدت است که به این خیریه وقف می کنید؟
  • کمتر از یک سال
  • یک یا سه سال
  • سه تا پنج سال
  • پنج تا ده سال
  • بیشتر از ده سال
 • خیریه باید چه کاری انجام دهد تا وفاداری شما به آن افزایش یابد؟

 

ارزیابی پیشنهادات قیمت


این پرسشنامه نشان می دهد  چگونگی رضایت و اهمیت دادن به مشتریان خود را از گزاره های ارزش خود اندازه گیری کنید
 

 • در اینج ...

ارزیابی پیشنهادات قیمت


این پرسشنامه نشان می دهد  چگونگی رضایت و اهمیت دادن به مشتریان خود را از گزاره های ارزش خود اندازه گیری کنید
 

 • در اینجا عباراتی در مورد محصول شرکت وجود دارد. لطفا میزان موافقت خود را برای هر گزاره ثبت کنید.
 • من از کیفیت محصول شرکت راضی هستم.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • کیفیت محصول شرکت برای من مهم است.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • من از قیمت محصول شرکت راضی هستم.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • قیمت محصول شرکت برای من مهم است.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • من از اعتبار محصول شرکت راضی هستم.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • اعتبار محصول شرکت برای من مهم است.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • من از ضمانت برگشت پول در شرکت راضی هستم.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • ضمانت برگشت پول برای من مهم است.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • من از تخصص کارکنان شرکت راضی هستم.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • تخصص کارکنان شرکت برای من مهم است.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • من از پاسخگویی سریع کارکنان شرکت راضی هستم.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • پاسخگویی سریع کارکنان شرکت برای من مهم است.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • حالا 3 سوال در مورد ارتباط با شرکت.
 • کارمندان فروش در شرکت صمیمی هستند.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • صمیمی بودن کارمندان فروش شرکت برای من مهم است.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • کارمندان فروش در شرکت تخصص بالایی دارند.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • تخصص بالای کارمندان فروش شرکت برای من مهم است.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • شرکت نیازهای من را درک می کند.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • درک من و نیازهایم برای من مهم است.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • در حالت کلی تا چه حد از شرکت راضی هستید؟
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • من تمایل دارم که برای شرکت اشتیاق ایجاد کنم.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • آیا نظر یا پیشنهادی برای شرکت دارید؟
 • آیا علاقه مند به دریافت خلاصه ای از این ارزیابی هستید؟
  • بله
  • خیر
 • در صورت تمایل، لطفا ایمیل خود را وارد کنید.

 

فرم ارتباط با بخش فروش


فرم تماس با فروش (اطلاعات مشتری و ثبت نام)
 

فرم ارتباط با بخش فروش


فرم تماس با فروش (اطلاعات مشتری و ثبت نام)
 

 • نام:
 • نام خانوادگی:
 • نام شرکت:
 • آدرس:
 • شهر:
 • کدپستی:
 • شماره تلفن:
 • فکس:
 • ایمیل:
 • آیا در بخش خاصی کار می کنید؟
  • بله
  • خیر
 • لطفا لیستی از مشتریان خود تهیه کنید.
 • آیا وظایف و شغل دیگری هم دارید؟
  • بله
  • خیر
 • اگر پاسخ بله است لطفا توضیح دهید.
 • چطور با این شرکت آشنا شدید؟
 • آیا محصولات شرکت دیگری را نیز در نظر دارید؟
 • سوال، انتقاد، پیشنهاد:

 

نظرسنجی صدای مشتریان