فرم ثبت نام لوازم الکترونیکی مصرفی (ضبط ماشین)


انتخاب نوع فروشگاه خریداری شده و چگونگی استفاده از برنامه های کاربردی
 

 • ضبط ماشین را از چه طریقی خریداری کرده اید؟
  • آنلاین
  • تولید کننده ها
  • کاتالوگ
  • فروشنده ی ماشین
  • فروشگاه لوازم خودرو
  • غیره
 • چطور با این مدل از ضبط ماشین آشنا شدید؟
  • روزنامه
  • مجله
  • ایمیل
  • تلویزیون
  • رادیو
  • کاتالوگ
  • دوست
  • فروشگاه
  • غیره
 • چه زمان تصمیم به خرید گرفتید؟
  • قبل از آمدن به فروشگاه
  • در هنگام بازدید از فروشگاه
 • چه ویژگی هایی باعث خرید شما از این مدل شد؟
  • کیفیت صدا
  • راه اندازی آسان
  • نصب آسان
  • برند
  • ظاهر
  • توصیه ی دوستان
  • توصیه ی فروشنده
  • تجربه ی قبلی
  • هزینه مناسب
  • غیره
 • کدام یک از ویژگی های محصول را بیشتر می پسندید؟
  • ویژگی 1
  • ویژگی 2
  • ویژگی 3
  • ویژگی 4
  • ویژگی 5
  • ویژگی 6
  • غیره
 • نصب استریوی جدید توسط چه کسی صورت گرفت؟
  • فروشنده
  • فروشنده ی دیگر
  • خودم
  • دوستم
  • نصب کننده
  • غیره
 • این مدل را.... خریداری کردید.
  • بعنوان اولین مجموعه
  • بعنوان مجموعه ای جایگزین
  • بعنوان مجموعه ای اضافه
 • اگر اولین بار نیست که از استریو استفاده می کنید، چه مدت از استریوی قبلی استفاده کردید؟
  • کمتر از2 سال
  • کمتر از 3 سال
  • کمتر از 4 سال
  • کمتر از 5 سال
  • کمتر از 6 سال
 • مدل خودرویی که استریوی جدید بر روی آن نصب شده مربوط به چه شرکتی است؟
 • نام سیستم جدید نصب شده بر روی خودروی شما چیست؟
 • چه میزان هزینه صرف خرید سیستم جدید شد؟
 • قبل از خرید این سیستم، چه برندهایی را بررسی کرده اید؟
 • جنسیت :
  • مذکر
  • مونث
 • وضعیت تاهل :
  • مجرد
  • متاهل