نظرسنجی مشتریان

سامانه نظر سنجی از مشتریان ucheck  راهکاری جهت دنبال کردن و بررسی رضایت مندی مشتریان می باشد. این سامانه توانایی اندازه گیری میزان درک مشتری از خدمات ارائه شده به آنها را در ابعاد مختلف دارد. مجموعه پرسشنامه های نمونه ارائه شده در این بخش چند فاکتور را بررسی میکند : کیفیت محصول خدمات ارائه شده، عملکرد پرسنل و فهم مشکلات مشتریان به همین منظور شما می‌تواید با بهره گیری از هرکدام از این موارد در فرم ساز آنلاین یوچک اقدام به ساخت فرم پرسشنامه آنلاین خود کنید.

نظرسنجی محصولات

نظرسنجی صدای مشتریان

نظرسنجی رضایت مشتری

نظرسنجی ارزیابی خدمات