نظرسنجی آگاهی، طرز رفتار


فرم آگاهی از محصول ، نگرش مصرف کننده و استفاده محصول
 

 • تا چه حد با محصول آشنا هستید؟
  • تا حالا در مورد آن نشنیده ام
  • آشنایی دارم ولی استفاده نکرده ام
  • گاهی اوقات از آن استفاده می کنم
  • مرتبا از آن استفاده می کنم
 • از چه برندی استفاده می کنید؟
 • بار اول از چه طریق در مورد محصول آگاهی پیدا کردید؟
  • تلویزیون
  • رادیو
  • مجله
  • روزنامه
  • اینترنت
  • دوستان و آشنایان
  • تا حالا نشنیده ام
  • مطمئن نیستم
  • غیره
 • کیفیت محصول را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • بسیارخوب
  • عالی
 • بنظر شما در مورد محصول چه چیزی را باید تغییر داد؟
 • آیا این محصول را به دیگران نیز توصیه می کنید؟
  • قطعا توصیه می کنم
  • احتمالا توصیه می کنم
  • مطمئن نیستم
  • احتمالا توصیه نمیکنم
  • قطعا توصیه نمیکنم
 • آخرین باری که از محصول استفاده کردید چه زمانی بود؟
  • کمتر از 1 ماه
  • 1 تا 6 ماه
  • 6 ماه تا 1 سال
  • مطمئن نیستم
  • غیره
 • چندوقت یکبار این محصول را خریداری می کنید؟
  • هفته ای یکبار یا بیشتر
  • 2 یا3 بار در ماه
  • ماهی یک بار
  • 2 یا 3 ماهی یکبار
  • یک یا دوبار در سال
  • کمتر از سالی یک بار
  • مطمئن نیستم
 • آیا تمایلی به خرید مجدد این محصول در آینده دارید؟
  • تمایل ندارم
  • تا حدودی تمایل دارم
  • مطمئن نیستم
  • تمایل دارم
  • بسیار متمایلم