ارزیابی خدمات چندگانه ی مشتری

 


 

 • چگونه با بخش خدمات مشتریان ارتباط برقرار کردید؟
  • ایمیل
  • فکس
  • تلفن
  • وب چت
  • مراجعه ی حضوری
  • غیره
 • اگر از طریق تلفن ارتباط برقرار کردید، سرعت پاسخگویی چطور بود؟
  • فوری
  • کمتر از 30 ثانیه
  • در حدود 1 دقیقه
  • 2-5 دقیقه
  • بیشتر از 5 دقیقه
  • پیغامگیر
  • استفاده نکردم
  • غیره
 • اگر از طریق فکس یا ایمیل ارتباط برقرار کردید، سرعت پاسخگویی چطور بود؟
  • کمتر از2 ساعت
  • 2-6 ساعت
  • 6-12 ساعت
  • یک روز کاری
  • بیشتر از یک روز کاری
  • پاسخ ندادند
  • استفاده نکردم
 • علت برقراری ارتباط با خدمات مشتریان چه بود؟
  • نارضایتی از محصول
  • عدم دریافت محصول
  • عدم توانایی برای سفارش
  • مشکل وب سایت
  • اطلاعات بیشتر در مورد محصول
  • قطع عضویت در سایت
  • غیره
 • در حالت کلی سطح رضایت شما از خدمات دریافتی ما چطور بود؟
  • بشدت راضی
  • بسیار راضی
  • نظری ندارم
  • بسیار ناراضی
  • بشدت ناراضی
 • لطفا اگر نظر یا پیشنهادی برای بهبود کیفیت خدمات دارید، ذکر کنید: