فرم ارتباط با بخش فروش


فرم تماس با فروش (اطلاعات مشتری و ثبت نام)
 

 • نام:
 • نام خانوادگی:
 • نام شرکت:
 • آدرس:
 • شهر:
 • کدپستی:
 • شماره تلفن:
 • فکس:
 • ایمیل:
 • آیا در بخش خاصی کار می کنید؟
  • بله
  • خیر
 • لطفا لیستی از مشتریان خود تهیه کنید.
 • آیا وظایف و شغل دیگری هم دارید؟
  • بله
  • خیر
 • اگر پاسخ بله است لطفا توضیح دهید.
 • چطور با این شرکت آشنا شدید؟
 • آیا محصولات شرکت دیگری را نیز در نظر دارید؟
 • سوال، انتقاد، پیشنهاد: