فرم رضایت از نصب سخت افزار


فرم شامل نصب، ارزیابی و خرید پستی است
 

 • سایت، 24 ساعته آماده ی پاسخگویی است.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • دستورالعمل راه اندازی قابل فهم است.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • مکان برای نصب آماده بود.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • برنامه ی زمانی نصب مطابق خواسته من بود.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • تحویل به موقع و کامل انجام گرفت.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • اتصالات برقی در امنیت کامل انجام شد.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • چه میزان از محصول استفاده می کنید؟
  • هر روز
  • هفته ای یک بار
  • 2-3 بار در ماه
  • 1 بار در ماه
  • هر2-3 ماه یک بار
  • 2-3 بار در سال
  • غیره
 • در حالت کلی تا چه حد از محصول راضی هستید؟
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • آیا باز هم این محصول را خریداری می کنید؟
  • قطعا
  • احتمالا
  • نمیدانم
  • احتمالا خیر
  • قطعا خیر