فرم بررسی پرواز هواپیمایی


ارزیابی هواپیما، انتخاب پرواز، امکانات و خدمات پرواز در این فرم نشان داده می شود
 

 • کابین پروازتان را مشخص کنید.
  • فرست کلاس
  • تجاری
  • کسب و کار
 • جمعیت کابین شما چگونه بود؟
  • کمتر از نصف
  • 2/1-4/3
  • بیشتر از 4/3
  • ظرفیت تکمیل
 • هدف از پرواز چه بود؟
  • کسب و کار
  • تعطیلات
  • ملاقات دوستان و آشنایان
  • غیره
 • در چه مدت زمانی پس از برنامه ی پرواز، پرواز صورت گرفت؟
  • 0-15 دقیقه
  • 16-30 دقیقه
  • 31-59 دقیقه
  • 1-2 ساعت
  • بیشتر از 2 ساعت
 • نظر کلی شما درمورد پرواز چیست؟
 • نظر شما در مورد هزینه ی پرداختی در مقایسه با خدمات دریافتی چیست؟
 • در 12 ماه گذشته چند پرواز داشته اید؟
 • جنسیت
  • مذکر
  • مونث
 • سن