فرم فرایند خرید محصول


دارای اطلاعات خرید مشتری، فرایند تصمیم گیری و مشخصات مشتری
 

 • از چه طریقی با محصول آشنا شدید؟
  • روزنامه
  • مجله
  • ایمیل
  • تلویزیون
  • رادیو
  • کاتالوگ
  • دوست
  • فروشگاه
  • غیره
 • دلیل شما برای خرید و استفاده از این محصول چیست؟
  • کیفیت صدا
  • راه اندازی آسان
  • نصب آسان
  • برند
  • ظاهر
  • توصیه ی دوستان
  • توصیه ی فروشنده
  • تجربه ی قبلی
  • هزینه
  • غیره
 • کدام یک از ویژگی های زیر در محصول را بیشتر می پسندید؟
  • ویژگی 1
  • ویژگی 2
  • ویژگی 3
  • ویژگی 4
  • ویژگی 5
  • ویژگی 6
  • غیره
 • در صورت استفاده، محصول قبلی مشابه را چه مدت استفاده شده بود؟
  • کمتر از 2 سال
  • کمتر از 3 سال
  • کمتر از 4 سال
  • کمتر از 5 سال
  • بیشتر از 6 سال
 • قبل از اقدام به خرید محصول، چه برندهایی را بررسی کردید؟
 • درآمد تقریبیِ سالیانه:
 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث
 • وضعیت تاهل:
  • مجرد
  • متاهل