ارزیابی مطالعات کسب و کار


این یک نظرسنجی است که من برای مطالعات کسب و کار دوره GCSE ایجاد کرده ام
 

 • جنسیت شما:
  • مذکر
  • مونث
 • رده ی سنی:
  • زیر21
  • 21-30
  • 30-45
  • بالای 45
 • محل سکونت خود را بنویسید.
 • چند مرتبه در هفته برای صرف غذا به رستوران می روید؟
  • هر هفته
  • هر دو هفته
  • ماهی 1بار
  • 2 ماهی 1 بار
 • تا رستوران مدنظر خود چه مسافتی را طی می کنید؟
 • موقعیت اجتماعی خود را مشخص کنید.
  • بیکار
  • محصل
  • شغل پاره وقت
  • شغل تمام وقت
  • غیره
 • درآمد سالیانه خود را بنویسید.