عضویت در انجمن و ایجاد فرم بازخورد
مشتری عزیز:
به عنوان مدیر شرکت، من می خواهم از شما تشکر کنم که به ما فرصت دادید تا به شما خدمت کنیم. لطفا به ما کمک کنید و چند دقیقه در مورد خدماتی که تا کنون دریافت کرده اید، به ما بگویید تا بتوانیم خدمات بهتری را به شما ارائه دهیم. از کسب و کارتان قدردانی میکنیم و می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که انتظاراتتان را برآورده می کنیم.
بااحترام
نام مدیر :

 • سطح کیفی موارد زیر را مشخص کنید.
 • کنفرانس ها :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • خبرنامه ها :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • اتفاقات خاص :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • برنامه ها :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • در حالت کلی تا چه حد از سازمان راضی هستید؟
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • چه مدت عضو این سازمان هستید؟
  • کمتر از 6 ماه
  • 6 ماه تا 1 سال
  • 1-2 سال
  • 3-5 سال
  • بیشتر از 5 سال
 • در کدامیک از مراسم سازمان شرکت می کنید؟
 • اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید، لطفا ذکر کنید.
 • دلیل خود را برای پیوستن به این سازمان توضیح دهید.
 • نام:
 • آدرس:
 • ایمیل: