خرید Retail و ارزیابی رفتارها


 عادات خرید خانواده، اقلام خریداری شده و روند خرید را نمایش می دهند
 

 • در سال گذشته چند بار وسایل الکترونیک خریداری کردید؟
 • در سال گذشته به صورت تقریبی چه میزان هزینه صرف خرید وسایل الکترونیکی کرده اید؟
 • آیا در سال گذشته شما یا اعضای خانوادتان وسیله ی الکترونیکی بزرگی خریداری کرده اید؟
  • بله
  • خیر
 • اگر پاسخ بله است، چه کالایی خریداری کردید؟
  • تلویزیون ( با قیمت بیش از 4 میلیون تومان)
  • تلویزیون ( با قیمت بین 1میلیون و ششصد هزار تومان و 4 میلیون تومان)
  • تلویزیون (با قیمت کمتر از 1میلیون و ششصد هزار تومان)
  • ضبط فیلم
  • کامپیوتر خانگی
 • قیمت کلی محصول چقدر بود؟
 • اگر لوازم جانبی خریده اید، چه مقدار برای آن هزینه شده است؟
 • برای خرید محصول، از چند فروشگاه یا مغازه بازدید کردید؟
 • چه مدت وقت صرف انجام خرید شد؟
 • چند برند را امتحان کردید؟
 • محصولی که خریداری شد:
  • بعنوان هدیه به فردی بغیر از ساکنین خانه شما داده شد
  • بعنوان هدیه به فردی از ساکنین خانه شما داده شد
  • بیشتر توسط بقیه ی افراد استفاده می شود
  • بیشتر توسط خود شما استفاده می شود
  • غیره
 • در 10 سال اخیر چندبار این محصول را خریداری کرده اید؟
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3-4
  • بیشتر از 5 بار
  • نمی دانم
 • در سال گذشته کدام محصول را خریداری کرده اید؟
  • ماکروویو
  • ضبط ماشین
  • ماشین حساب
  • دستگاه بازی
  • کامپیوتر
  • تلفن
  • تلویزیون
  • Dvd
  • دوربین
  • غیره