ارزیابی رفت و آمد ، رضایت و استفاده از تمام امکانات برای مهمانان
 

 • چگونه با خدمات ما آشنا شده اید؟
  • تجربه قبلی
  • قرار ملاقات
  • اقامت تور
  • توصیه ی خط هواپیمایی
  • دوست و آشنا
  • نماینده ی سفر
  • تبلیغات بیلبورد
  • روزنامه
  • مقاله
  • رادیو
  • مجله
  • غیره
 • از چه طریقی مسافرت کرده اید؟
  • هواپیما
  • خودرو
  • اتوبوس
  • قطار
  • غیره
 • چه زمانی مکان را رزرو کردید؟
  • یک سال قبل از سفر
  • 6-9 ماه قبل از سفر
  • 3-6 ماه قبل از سفر
  • 1-3 ماه قبل از سفر
  • به رزرو از قبل نیازی نداشت.
 • چه کسی مکان اقامت شما را رزرو کرده است؟
  • اعضای خانواده
  • نماینده سفر
  • منشی
  • دوست
  • خودم
  • غیره
 • از نظرشما برای بهبود خدمات باید چه کاری انجام شود؟
 • نام و نام خانوادگی
 • آدرس:
 • شهر:
 • ایمیل:
 • اگر نظر یا پیشنهادی دارید ذکر کنید.