سوالات مربوط به رضایت بیمار


پرسشنامه کامل برای رضایت بیماران ، بیمارستان ها، درمانگاه ها و متخصصین پزشکی
 

 • در حالت کلی خدمات ارائه شده را چطور ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • بسیار ضعیف
 • بطور میانگین، چندبار به بیمارستان مراجعه کرده اید؟
  • کمتر از 1 بار
  • 1-2بار
  • 3-5بار
  • بیشتر از 5 بار
 • آیا در حال حاضر از بیمه خاصی استفاده می کنید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا برای دریافت نوبت در مراجعه به مراکز درمانی مشکلی داشته اید؟
  • بله
  • خیر
 • فرآیند حل مشکل شما چطور بود؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • بسیار ضعیف
 • تخصص کارمندان ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • بسیار ضعیف
 • آیا خدمات ما را به دیگران نیز توصیه می کنید؟
  • قطعا
  • احتمالا
  • نظری ندارم
  • احتمالا خیر
  • قطعا خیر