ارزیابی خرید عمومی و دموگرافیک


مشخصات خرید و دموگرافیک
 

 • برای خرید لباس،معمولا به چند مغازه سر میزنید؟
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6-9
  • 10-12
  • بیشتر از 12
 • سن تقریبی شما چندسال است؟
  • 18-24
  • 25-34
  • 35-44
  • 45-54
  • 55-64
  • 65 و بالاتر
 • وضعیت تاهل خود را مشخص کنید:
  • مجرد
  • متاهل
  • بیوه
  • مطلقه
 • لطفا حقوق سالیانه ی خود قبل از پرداخت مالیات را بنویسید.
 • آخرین مقطع تحصیلی شما چیست؟
  • زیردیپلم
  • دیپلم
  • فوق دیپلم
  • لیسانس
  • فوق لیسناس
  • دکترا
 • تعداد فرزندان زیر 18 سالتان را که در خانه هستند مشخص کنید
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • بیشتر از4
 • با خودتان،چندنفر در منزل ساکن هستید؟
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 یا بیشتر
 • وضعیت فعلی شغل شما چگونه است؟
  • شاغل تمام وقت
  • شاغل پاره وقت
  • بیرون از منزل کار نمی کنم
  • غیره
 • شغل فعلی سرپرست خانواده چیست؟
  • فنی/حرفه ای
  • مدیریت/مالی
  • کارمند
  • فروشنده
  • صنایع دستی/تجارت
  • اپراتور
  • کارگر
  • کارگر خدماتی
  • بازنشسته
  • کار خانگی
  • دانشجو
  • بیکار
  • غیره
 • لطفا کدپستی خود را بنویسید.

از همکاری شما متشکرم.