فرم نظرسنجی ارزیابی وب سایت


نظرسنجی ارزیابی وب سایت ، برای تعیین الگوهای قابل استفاده برای مشتری و مطلوبیت سایت است
 

 • چه میزان از سایت ما دیدن می کنید؟
  • هرروز
  • 3-4 بار در هفته
  • 1 بار در هفته
  • 2-3 بار در ماه
  • هر ماه
  • کمتر از ماهی 1 بار
  • مطمئن نیستم
  • غیره
 • آیا احتمال دارد، دوباره از سایت دیدن کنید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا این سایت را به دیگران نیز توصیه می کنید؟
  • بله
  • خیر
 • چه ویژگی باعث شد تا باز هم از سایت بازدید کنید؟
 • کدام قسمت از سایت را می پسندید؟
 • بنظر شما چه تغییراتی برای سایت لازم است؟
 • در هفته چند ساعت را در سایت ما می گذرانید؟
  • 0-1
  • 1-2
  • 2-4
  • 4-10
  • بیشتر از 10
 • چطور با سایت ما آشنا شدید؟
  • موتورهای جستجو
  • سایت دیگر
  • روزنامه/مجله
  • دوستان و آشنایان
  • تبلیغات
  • نمی دانم
  • غیره