ارزیابی تجارت الکترونیکی


بررسی استفاده از خدمات غیر اینترنتی و خدماتی که در صورت موجود بودن در اینترنت استفاده می شود
 

 • به طور میانگین چه میزان از سایت ما دیدن می کنید؟
  • هر روز
  • 1 بار در هفته
  • 2 هفته ای 1 بار
  • 1 بار در ماه
  • به ندرت
  • غیره
 • در چه محیط هایی از سایت ما دیدن می کنید؟
  • محل کار
  • خانه
  • محل کار و خانه
  • غیره
 • دلیل بازدید از سایت ما چیست؟
  • کسب اطلاعات کلی
  • آگاهی از قوانین
  • دریافت فرم ها
  • کسب اطلاعات در مورد تجهیزات
  • کسب اطلاعات به روز
  • دریافت مشاوره
  • دریافت اخبار
  • برقراری تماس
  • جستجوی کار
  • دانلود
  • غیره
 • به طور کلی سایت ما را چطور ارزیابی می کنید؟
  • بسیار جالب
  • تا حدودی جالب
  • متوسط
  • اصلا جالب نیست
 • برای یافتن وب سایت ما چقدر تلاش کردید؟
  • کمتر از چیزی که انتظار داشتم
  • همان اندازه که انتظار داشتم
  • بیشتر از چیزی که انتظار داشتم
 • جلوه های بصری سایت در مقایسه با سایت های دیگر چطور بود؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • مطمئن نیستم
 • محتوای سایت در مقایسه با سایت های دیگر چطور بود؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • مطمئن نیستم
 • نگارش و محتوای سایت در مقایسه با سایت های دیگر چطور بود؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • مطمئن نیستم
 • آیا منوی آیتم ها در فهرست برای شما معقول بود؟
  • بله
  • خیر
 • آیا در هنگام دانلود فایل ها مشکلی داشتید؟
  • بله
  • خیر
  • امتحان نکردم
 • چگونه با سایت ما آشنا شدید؟
 • اگر نظر یا پیشنهادی دارید، ذکر کنید.