این بررسی برای به دست آوردن درک بهتر از retailers و عملیات تجارت الکترونیکی خود طراحی شده است
 

 • نوع و برند محصول خریداری شده را بنویسید.
 • از نظر شما کیفیت کالای خریداری شده از طریق اینترنت در مقایسه با خرید حضوری چگونه است؟
  • بسیار ضعیف
  • ضعیف
  • مشابه
  • خوب
  • بسیار خوب
 • میزان شهرت سایتی که از آن خریداری می کنید چگونه است؟
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • کم
  • بسیار کم
 • کیفیت کالاهای خریداری شده از سایت شما در مقایسه با سایت های دیگر چگونه است؟
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • کم
  • بسیار کم
 • میزان شهرت برند خریداری شده در مقایسه با برندهای دیگر چگونه است؟
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • کم
  • بسیار کم