فرم ارزیابی و بررسی بازخورد در نظرسنجی
 

 • از زمانی که برای پرکردن نظرسنجی گذاشتید متشکرم. لطفا نظر خود را با صراحت بیان کنید تا بتوانیم نظرسنجی را توسعه دهیم.
 • آیا از نظر شما ارزیابی طولانی بود؟
  • بله
  • خیر
 • آیا گزینه های نظرسنجی برای پاسخ دادن به سوالات کافی و مناسب بود؟
  • بله
  • خیر