ارزیابی موقعیت رقابتی و اثربخشی بازاریابی شرکت ها
 

 • لطفا در ارزیابی موارد زیر به ما کمک کنید.
 • مسیر و هدف شرکت:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • عملکرد شرکت در مقایسه با سال گذشته:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • توانایی مالی شرکت:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کارآمدی شرکت:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • مهارتهای بازاریابی شرکت:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • توانایی ترویج محصول مصرفی:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • موفقیت در معرفی محصولات جدید:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • تمرکز شرکت بر رضایت مشتری:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • ارائه محصولات خلاقانه ی شرکت:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کیفیت روابط کاری در شرکت:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کیفیت فعالیت های شرکت:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کیفیت پشتیبانی محصولات و خدمات:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • ارزیابی استراتژی برند:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • بازاریابی برند:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • سرمایه گذاری شرکت بر روی برند:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • تبلیغات برند:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • خلاقیت برند:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • برنامه ریزی تبلیغاتی شرکت:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف

 

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید