تست مفهومی که برای توضیح مختصری از محصول ارائه شده است
 

 • ویژگی های محصول تا چه حد برای شما مهم است؟
  • مهم نیست
  • کمی مهم است
  • نظری ندارم
  • بسیار مهم است
 • چه میزان از محصول رضایت دارید؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • چه چیزی را در مورد این محصول می پسندید؟
 • چه چیزی را در مورد این محصول نمی پسندید؟
 • چقدر تمایل به خرید مجدد محصول دارید؟
  • زیاد
  • متوسط
  • کم
  • تمایلی ندارم
 • چه مدت است که از این محصول استفاده می کنید؟
  • کمتر از 1 ماه
  • 1-6 ماه
  • 6 ماه تا 1 سال
  • 1-3 سال
  • بیشتر از 3 سال
  • هیچوقت
  • غیره