این فرم نشان دهنده ارتباط با آگهی، اعتماد به نفس، انگیزه، مشخصات توصیفی و همچنین اندازه گیری شیوه زندگی بیننده است
در اینجا یک تبلیغ به نمایش گذاشته می شود.

 • چقدر این تبلیغ را بخاطر دارید؟
  • بخاطر نمی آورم.
  • شرکت را بخاطر می آورم اما محصول یا تبلیغ را نه.
  • شرکت و محصول را به یاد دارم اما تبلیغ را نه.
  • بخاطر دارم.
 • اگر بخواهید این تبلیغ را برای یک دوست توصیف کنید، ....توصیف می کنید.
  • موثر
  • خسته کننده
  • شاد
  • خلاقانه
  • پرانرژی
  • حساسی
  • روراست
  • مضحک
  • پر از اطلاعات
  • به یاد ماندنی
  • طبیعی
  • توهین آمیز
  • خوشایند
  • رضایت بخش
  • قوی
  • منحصربفرد
 • طرز رفتار برای من مهم است.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • صداقت در خرید را می پسندم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • محیط های سنتی را دوست دارم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • دوست دارم لباس هایم مطابق مد روز باشد.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • فرصت کافی برای خرید دارم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • بنظر من خرید، نوعی سرگرمی است.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • وقت آزاد زیادی دارم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • بنظرم خریدار خوبی هستم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • من فروشگاه هایی که قیمت کمتری دارند، را ترجیح می دهم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • در مورد تبلیغ:
 • پیامش قابل درک بود.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • باورپذیر بود.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • پیامش برای من مهم بود.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • قابلیت های محصول برای من باورپذیر بود.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • پس از مشاهده ی تبلیغ، محصول را خریداری می کنم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • این تبلیغ از تبلیغات دیگر برای این محصول بهتر است.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم