بررسی قبل از نصب برای نوع محصول سخت افزار / شبکه / روتر
 

 • آیا موارد زیر پیش از نصب محصول برای شما مفید بودند؟
 • اطلاعات وب سایت:
  • بله
  • خیر
 • آگاهی نماینده ی نصب:
  • بله
  • خیر
 • ارتباط با تکنسین:
  • بله
  • خیر
 • خدمات پشتیبانی وب سایت:
  • بله
  • خیر
 • پشتیبانی تلفنی:
  • بله
  • خیر
 • آیا شرکت در حال حاضر از محصول استفاده می کند؟
  • بله
  • خیر
 • شرکت شما از چه محصولات دیگری استفاده می کند؟
  • بله
  • خیر
 • از نظر شما هزینه ی پکیج سالیانه چقدر است؟
 • لطفا خدمات قبلی ارائه شده به شما را نام ببرید: