ارزیابی مکانهای برگزاری مراسم


ارزیابی رویداد برنامه ریزی شده برای برگزاری مراسم : فروش، پیش از رویداد، رویداد و پس از رویداد
 

 • تا چه حد از عملکرد ما در برگزاری مراسم راضی هستید؟
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • متوسط
  • کم
  • خیلی کم
  • نظری ندارم
 • اگر پیشنهاد و انتقادی دارید، لطفا ذکر کنید.
 • قبل از شروع مراسم در هتل:
 • زمان دقیق شروع مراسم را به من یادآوری کردند.
  • بله
  • خیر
 • پاسخگوی مشکلات شما بودند.
  • بله
  • خیر
 • تغییرات زمان برگزاریِ مراسم را به من اطلاع رسانی کردند.
  • بله
  • خیر
 • از عملکرد کلی آنها راضی هستم.
  • بله
  • خیر
 • در حین مراسم:
 • رفتار صمیمانه و خوبی داشتند.
  • بله
  • خیر
 • خدمات خوبی ارائه دادند.
  • بله
  • خیر
 • خدمات را به موقع ارائه دادند.
  • بله
  • خیر
 • در حالت کلی از عملکرد آنها در حین مراسم راضی بودم.
  • بله
  • خیر
 • پس از مراسم:
 • صورتحساب دقیق بود.
  • بله
  • خیر
 • مراسم به موقع به پایان رسید.
  • بله
  • خیر
 • در کل از عملکرد هتل در اجرای مراسم راضی بودم.
  • بله
  • خیر
 • آیا برای شرکت در مراسم مشکلی داشتید؟
  • بله
  • خیر
 • اگر مشکلی وجود داشته آن را توضیح دهید.