بررسی بازخورد کنفرانس و ارزیابی پرسشنامه - ارزیابی اثربخشی بر روی عملکرد هر کنفرانس. برای استفاده از قابلیت ها دارد
 

 • چگونه از برگزاری این کنفرانس آگاه شدید؟
  • بروشور
  • تبلیغات
  • تماس تلفنی
  • وب سایت
  • فکس
  • ایمیل
  • غیره
 • دلیل اصلی شما برای شرکت در این کنفرانس چیست؟
 • از صحبت های کدام سخنران بیشتر از همه راضی بودید؟
 • آیا کنفرانس متناسب با نیازها و تصورات شما بود؟
  • بله
  • خیر
 • تاثیرگذارترین بخش کنفرانس چه بود؟
 • آیا این کنفرانس را به سایرین نیز توصیه می کنید؟
  • بله
  • خیر
 • لطفا رضایت خود را بیان کنید.
 • محتوای کنفرانس:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • فرآیند ثبت نام:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • محل برگزاری:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • نحوه پذیرایی:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • سالیانه در چندین کنفرانس شرکت می کنید؟
 • نام و نام خانوادگی:
 • شرکت:
 • آدرس ایمیل: