ارزیابی مقایسه مغازه های خرده فروشی


سوالات متمرکز بر کیفیت کالا، ارزش، طرح، راحتی و مقایسه با retailers
 

 • (در این پرسشنامه، نام چند مغازه مشهور که میخواهید ارزیابی کنید را بیاورید.)
 • بهترین قیمت را فراهم می کند.
  • مغازه1
  • مغازه2
  • مغازه3
  • مغازه4
  • مغازه5
  • غیره
 • کالاهای به روز و جدید دارد.
  • مغازه1
  • مغازه2
  • مغازه3
  • مغازه4
  • مغازه5
  • غیره
 • بهترین کالاهای تبلیغ شده را دارد.
  • مغازه1
  • مغازه2
  • مغازه3
  • مغازه4
  • مغازه5
  • غیره
 • بهترین کیفیت را دارد.
  • مغازه1
  • مغازه2
  • مغازه3
  • مغازه4
  • مغازه5
  • غیره
 • کمترین قیمت ها را دارد.
  • مغازه1
  • مغازه2
  • مغازه3
  • مغازه4
  • مغازه5
  • غیره
 • حراج برگزار می کند.
  • مغازه1
  • مغازه2
  • مغازه3
  • مغازه4
  • مغازه5
  • غیره
 • بیشترین قیمت را دارد.
  • مغازه1
  • مغازه2
  • مغازه3
  • مغازه4
  • مغازه5
  • غیره
 • بدترین کیفیت محصول را دارد.
  • مغازه1
  • مغازه2
  • مغازه3
  • مغازه4
  • مغازه5
  • غیره
 • مکان راحتی برای خرید است.
  • مغازه1
  • مغازه2
  • مغازه3
  • مغازه4
  • مغازه5
  • غیره
 • محدوده ی گسترده ای از برندهای ملی را داراست.
  • مغازه1
  • مغازه2
  • مغازه3
  • مغازه4
  • مغازه5
  • غیره
 • بهترین کافی شاپ را دارد.
  • مغازه1
  • مغازه2
  • مغازه3
  • مغازه4
  • مغازه5
  • غیره