رضایت مشتری براساس ادعای بیمه شامل خودرو، خانه و زندگی است
 

 • اخیرا چه نوع مطالبه ای از بیمه داشته اید؟
  • تصادف خودرو
  • آسیب اموال
  • بدهی کسب و کار
  • مطالبه ی کلی
  • بیمه ی عمر
 • مطالبه ی خود را چطور به شرکت بیمه ارائه دادید؟
  • تماس تلفنی
  • حضوری
  • فکس
  • نامه
  • تلفن به نماینده بیمه
 • چه مدت طول کشید تا به مطالبه ی شما پاسخ داده شود؟
  • کمتر از 1 هفته
  • 1-2 هفته
  • 2-4 هفته
  • 1-2 ماه
  • 2-4 ماه
  • بیشتر از 4 ماه
 • کیفیت رسیدگی به درخواست شما چگونه بود؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • بسیار ضعیف
 • آیا در طول رسیدگی به درخواستتان، روند کار به شما اطلاع رسانی می شد؟
  • بله
  • خیر
 • آیا درخواست شما به موقع و به شکلی کارآمد پاسخ داده شد؟
  • بله
  • خیر
 • آیا کار با نماینده روند پیگیری را سریعتر کرد؟
  • بله
  • خیر
 • گزارش رسیدگی به درخواست به موقع به دست شما رسید.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم