بررسی بیمه خودرو در مورد پوشش، حق بیمه و رضایت مشتری است
 

 • آیا در حال حاضر بیمه خودرو دارید؟
  • بله
  • خیر
 • بیمه ی شما شامل کدامیک از موارد زیر است؟
  • شخص ثالث
  • شخص ثالث، آتش سوزی،و سرقت
  • آسیب شخصی
  • بیمه راننده
  • بیمه راننده
 • قیمتِ بیمه ی سالیانه ی خودروی شما چقدر است؟
 • آیا در 12 ماه گذشته بیمه ی خود را تغییر داده اید؟
  • بله
  • خیر
 • دلیل اصلی تغییر بیمه ی خودروتان چیست؟
  • قیمت بالا
  • نارضایتی از نمایندگی
  • خدمات مشتری
  • پوشش بیمه ای بیشتر
  • غیره