فرم ارزیابی اقامت در هتل


بررسی کردن فرم شامل رضایت مشتری با میز جلو، خدمات مهمان، اتاق مهمان / حمام، خدمات اتاق، رستوران / سالن و...




 

 • لطفا خدمات ما در هتل را ارزیابی کنید.
 • تنوع منو:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • ارزش خدمات در مقایسه با هزینه ی پرداختی:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کیفیت خدمات:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کیفیت غذا:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کیفیت نوشیدنی ها:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • مهمان نوازی و برخورد خدمه ی هتل:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • محیط هتل:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • جو آرام و راحت:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • دکوراسیون و چینش وسایل و تجهیزات:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • بهداشت و نظافت:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • موقعیت اتاق ها:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • خدمات مربوط به نظافت اتاق ها:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • سیستم های گرمایش و سرمایش داخل اتاق:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • اگر نظر یا پیشنهادی دارید ذکر کنید.
 • آدرس ایمیل: