16 سوال فست فود : ارزیابی کیفیت غذا، خدمات ، پاکیزگی رستوران و رضایت مشتری
 

 • در مورد رستوران فست فودی که از آن خرید کرده اید به سوالات زیر پاسخ دهید.
 • کیفیت غذای سرو شده
 • گرمی و تازگی :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • تنوع منو :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کیفیت غذا :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • طعم و مزه ی غذا :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • رستوران
 • غذای من طعم، بو و شکل مناسبی داشت.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • گارسون در هنگام گرفتن سفارش بردبار بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • غذا به خوبی برای من سرو شد.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • خواندن منو راحت بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • تجهیزات میز از جمله سس، دستمال و غیره کامل بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • پیش خدمت خوش برخورد بود و واضح صحبت می کرد.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • سرویس دهی به من عالی بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • هزینه ی غذا در مقایسه با کیفیت آن، عالی بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • کیفیت غذا بی نظیر بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • کیفیت نوشیدنی عالی بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید، لطفا ذکر کنید.
 • در صورت تمایل آدرس ایمیل خورد را وارد نمایید: