TEST TEST TEST


بررسی سلامت زنان از جمله عواملی است برای انتخاب پزشک، ارزیابی پزشک و ارزیابی خدمات
 

 • آیا پزشک خصوصی دارید؟
  • بله
  • خیر
  • اطلاعی ندارم
 • اگر پاسخ شما مثبت است لطفا پاسخ سوالات زیر را بدهید.
 • خدمات درمانی دریافتی خود را مشخص کنید:
  • متخصص اطفال
  • زنان و زایمان
  • پزشک خانوادگی
  • متخصص داخلی
  • غیره
 • لطفا آدرس مطب پزشک خصوصی خود را وارد کنید:
 • آیا برای درمان بیشتر بیماری های خود از همین پزشک استفاده می کنید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا طبق نظر پزشک خود بیمارستانتان را عوض می کنید؟
  • بله
  • خیر
 • اگر بخواهید بستری شوید، کدامیک را ترجیح می دهید؟
  • پزشک خود
  • پزشک بیمارستان
  • مطمئن نیستم
  • بستگی دارد
 • رده ی سنی:
  • کمتر از 18 سال
  • 18-30
  • 31-44
  • 45-54
  • 55 به بالا
 • آیا تا بحال برای زایمان بستری شده اید؟
  • بله
  • خیر
 • آخرین باری که برای زایمان بستری شدید چه زمانی بود؟
  • سال گذشته
  • 1-5 سال گذشته
  • بیشتر از 5 سال پیش
 • نام بیمارستانی که در آن بستری بودید را بنویسید.
 • آیا برای چیزی بجز زایمان بستری شده اید؟
  • بله
  • خیر
 • اگر پاسخ مثبت است، چه زمانی بوده است؟
  • سال گذشته
  • 1-5 سال گذشته
  • بیشتر از 5 سال پیش
 • نام بیمارستانی که در آن بستری بودید را بنویسید.
 • آیا بیرون از منزل شاغل هستید؟
  • شغل تمام وقت
  • شغل پاره وقت
  • شاغل نیستم
  • غیره
 • اگر شاغل هستید حقوق ماهیانه خود را ذکر کنید.
 • وضعیت تاهل:
  • مجرد
  • متاهل
 • تعداد فرزندان:
  • 0
  • 1-2
  • 3-5
  •  بیشتر از 5

 

uCheck on New Host