ارزیابی تجارب کسب و کار


فرم طراحی شده برای تجارب کسب و کار
 

 • کسب و کار و یا صنعت فعلی در چه حوزه ای فعالیت دارد؟ چه محصول و خدماتی ارائه می دهید؟
 • آیا شرکت بیشتر از یک شعبه در سطح کشور دارد؟
  • بله
  • خیر
  • نمی دانم
 • اگر پاسخ بله است، تعداد کارمندان در کل شعب چند نفر است؟
  • 1-49
  • 50-999
  • 1000-4999
  • 5000 یا بیشتر
 • تعداد کارمندان دائمی شرکت شما چندنفر است؟
  • 1-49
  • 20-49
  • 50-99
  • بالای 100