ارزیابی پشتیبانی فنی


ارزیابی تخصص واحد پشتیبان فنی برای رفع مشکلات مشتریان
 

 • تا چه حد از خدمات دریافتی راضی هستید؟
  • بسیار راضی
  • تا حدودی راضی
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
  • نظری ندارم
 • آیا مشکل شما حل شده است؟
  • بله
  • خیر
 • آیا مشکل شما در مرحله اول حل شد؟
  • بله
  • خیر
 • تا چه حد از پشتیبانی تلفنی راضی بودید؟
 • در حالت کلی چقدر از خدمات ما رضایت دارید؟