• رتبه بندی رضایت بیمار در بیمارستان شما در سالهای اخیر چه تغییری کرده است؟
  • بصورت قابل توجهی بهبودیافته
  • تقریبا بهبود یافته
  • ثابت مانده
  • تقریبا کاهش یافته
  • بصورت قابل توجهی کاهش یافته
  • نمی دانم
 • رضایت بیمار تا چه حد در بیمارستان شما اهمیت دارد؟
  • در اولویت است
  • کمی در اولویت است
  • کمترین ارجحیت را دارد
  • نمی دانم
 • بیمارستان شما چند مرتبه برای بررسی رضایت بیمار ارزیابی انجام داده است؟
  • هرروز و برای هر مشتری
  • ماهی یکبار یا بیشتر
  • سالی 4 بار
  • سالی 2 بار
  • سالی یک بار یا کمتر
  • هرگز
 • از کدامیک از ابزارها برای ارزیابی استفاده می کنید؟
  • پرسشنامه های ارسال شده از طریق ایمیل
  • تلفن
  • یک شرکت برای ارزیابی این مورد بکار گرفته شد
  • جعبه های پیشنهاد قرار داده شده در محصولات
  • غیره
 • آیا بیمارستان شما برنامه ای را در جهت بهبود رضایت بیمار در سالهای اخیر بکار گرفته است؟
  • بله
  • خیر
  • نمی دانم
 • از نظر شما، کدام بخش از صنعت مراقبت بهداشتی به بهبود بیشتری در جهت رضایت بیمار نیاز دارد؟
  • بیمارستان ها
  • پزشکان
  • برنامه های مدیریت مراقبتی
  • بیمه کنندگان
  • خانه سالمندان
  • بخش بیماران سرپایی
  • غیره
 • مهمترین دلیل بهبود رضایت مشتری دربیمارستان شما چیست؟
  • ترس از دست دادن بیماران و شکست از رقبا
  • ترس از دست دادن قرارداد کارفرما
  • ترس از افزایش مقرره
  • ترس آسیب به شهرت شرکت
  • غیره
 • از نظر شما، آیا رضایت بیماراثر مستقیمی بر عملکرد بیمارستان دارد؟
  • بله
  • خیر
  • نمیدانم

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید