ارزیابی برنامه های ملاقات


برگزار کننده جلسه و ارائه برنامه
 

 • آیا در ملاقات ها و جلسات شرکت می کنید؟
  • بله
  • خیر
 • فهرستی از موضوعات جلسات ملاقات در زیر آورده شده است.
 • آیا با زمان و مباحث ملاقات مشکل خاصی دارید؟
 • آیا تمایل به افزودن موضوعی به فهرست دارید؟
 • چه مدت زمانی را می توانید در قرارهای ملاقات بگذرانید؟
  • 15 دقیقه
  • 30 دقیقه
  • 1 ساعت
  • 2 ساعت
  • بیشتر از 2 ساعت