فرم پرسشنامه استخدام


پرسشنامه نمونه است برای عضوگیری از اعضای هیئت مدیره و گروه های اینترنتی و بر اساس معیارهای خاص مانند (آموزش، کار و غیره)
 

 • شما یا اطرافیان شما سابقه کار در کدامیک از حوزه های زیر را دارند؟
  • آژانس تبلیغاتی
  • مرکز تحقیقاتی
  • بازاریابی
  • بازاریابی از راه دور
  • شرکت تولید مواد غذایی
  • شرکت نرم افزار و سخت افزار
  • شرکت تولیدی
  • شرکت های توسعه ی وب
 • سن خود را بنویسید.
 • وضعیت کاری خود را مشخص کنید:
  • کار تمام وقت
  • کار پاره وقت
  • کار تمام وقت در خانه
  • بازنشسته
 • سطح تحصیلات خود را ذکر کنید.
  • دیپلم و پایین تر
  • فوق دیپلم
  • لیسانس
  • فوق لیسانس
  • دکتری
 • چه میزان را خدمات آنلاین و اینترنتی آشنایی دارید؟
  • خیلی زیاد
  • زیاد
  • متوسط
  • کم
  • خیلی کم
 • چه میزان با اینترنت و نحوه کار در آن آشنایی دارید؟
  • خیلی زیاد
  • زیاد
  • متوسط
  • کم
  • خیلی کم
 • چه میزان از اینترنت استفاده می کنید؟
  • کمتر از هفته ای یک ساعت
  • 1-2 ساعت در هفته
  • 2-3 ساعت در هفته
  • بیشتر از 3 ساعت در هفته
 • نام:
 • شماره تلفن:
 • ایمیل :
 • وضعیت تاهل خود را مشخص کنید:
  • مجرد
  • متاهل
 • بیشتر از چه ابزاری برای اتصال به اینترنت استفاده می کنید؟
  • گوشی هوشمند
  • تبلت
  • لپتاپ
  • کامپیوتر