ارزیابی ارتباطات شرکت


ارزیابی اطلاعات و استراتژی ارتباطات درون شرکت
 

 • در حالت کلی تا چه حد از ارتباطات در شرکتتان راضی هستید؟
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • کدامیک در مورد ارتباطات در شرکت شما درست است؟
  • ما را در جریان تمامی اتفاقات می گذارد.
  • ما را در جریان بعضی از اتفاقات می گذارد.
  • ما را به ندرت در جریان اتفاقات می گذارد.
  • به ما اطلاعات محدودی می دهد.
  • در مورد اتفاقات چیزی به ما نمی گوید.
 • در مورد اطلاعات دریافتی چه احساسی دارید؟
  • تقریبا تمام آن را باور می کنم.
  • معمولا آن را باور می کنم.
  • به ندرت آن را باور می کنم.
  • معمولا آن را باور نمیکنم.
  • تقریبا هیچوقت آن را باور نمی کنم.
 • تا چه حد شرکت خود را میشناسید؟
  • بسیار زیاد
  • متوسط
  • بسیار کم
  • نمی شناسم
  • برایم مهم نیست.
 • در مقایسه با 1 سال پیش، آگاهی شما در مورد شرکت چگونه است؟
  • بیشتر
  • تا حدودی بیشتر
  • به شکلی مشابه
  • کمتر
  • خیلی کمتر
 • بهترین نکته در مورد ارتباطات در شرکت شما چیست؟
 • از نظر شما کدامیک از اطلاعات شرکت مهمتر است؟
  • استراتژی های شرکت در آینده
  • محصولات و خدمات
  • وضعیت مالی
  • توانایی های شرکت
  • منابع انسانی
  • مزایا
  • میزان انعام و حق الامتیاز
  • پیشرفت های تکنولوژی
  • عوامل موثر بر کسب و کار
  • مشتریان
  • موفقیت شرکت
  • فضای رقابتی
  • برنامه های بازاریابی
  • اثر دولت بر شرکت
  • روابط کاری
 • از نظر شما چه موضوعات دیگری در شرکت شما مهم هستند؟
 • تا چه حد خبرنامه ی مربوط به شرکت خود را مطالعه می کنید؟
  • تمام آن را مطالعه می کنم
  • تقریبا بیشتر آن را مطالعه می کنم.
  • برخی از قسمت ها را مطالعه می کنم.
  • نگاهی می اندازم
  • مطالعه نمی کنم
 • نظر شما در مورد خبرنامه ی شرکت چیست؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • رابطه مدیر خود را با کارمندان چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • اگر نظر یا پیشنهادی دارید، ذکر کنید.