نظرسنجی ارزیابی کارکنان

مدل ارزیابی سازمانی

 


 

 • رتبه بندی رضایت بیمار در بیمارستان شما در سالهای اخیر چه تغییری کرده است؟
  • بصورت قابل توجهی بهبودیافته
  • تقریبا ب ...

مدل ارزیابی سازمانی

 


 

 • رتبه بندی رضایت بیمار در بیمارستان شما در سالهای اخیر چه تغییری کرده است؟
  • بصورت قابل توجهی بهبودیافته
  • تقریبا بهبود یافته
  • ثابت مانده
  • تقریبا کاهش یافته
  • بصورت قابل توجهی کاهش یافته
  • نمی دانم
 • رضایت بیمار تا چه حد در بیمارستان شما اهمیت دارد؟
  • در اولویت است
  • کمی در اولویت است
  • کمترین ارجحیت را دارد
  • نمی دانم
 • بیمارستان شما چند مرتبه برای بررسی رضایت بیمار ارزیابی انجام داده است؟
  • هرروز و برای هر مشتری
  • ماهی یکبار یا بیشتر
  • سالی 4 بار
  • سالی 2 بار
  • سالی یک بار یا کمتر
  • هرگز
 • از کدامیک از ابزارها برای ارزیابی استفاده می کنید؟
  • پرسشنامه های ارسال شده از طریق ایمیل
  • تلفن
  • یک شرکت برای ارزیابی این مورد بکار گرفته شد
  • جعبه های پیشنهاد قرار داده شده در محصولات
  • غیره
 • آیا بیمارستان شما برنامه ای را در جهت بهبود رضایت بیمار در سالهای اخیر بکار گرفته است؟
  • بله
  • خیر
  • نمی دانم
 • از نظر شما، کدام بخش از صنعت مراقبت بهداشتی به بهبود بیشتری در جهت رضایت بیمار نیاز دارد؟
  • بیمارستان ها
  • پزشکان
  • برنامه های مدیریت مراقبتی
  • بیمه کنندگان
  • خانه سالمندان
  • بخش بیماران سرپایی
  • غیره
 • مهمترین دلیل بهبود رضایت مشتری دربیمارستان شما چیست؟
  • ترس از دست دادن بیماران و شکست از رقبا
  • ترس از دست دادن قرارداد کارفرما
  • ترس از افزایش مقرره
  • ترس آسیب به شهرت شرکت
  • غیره
 • از نظر شما، آیا رضایت بیماراثر مستقیمی بر عملکرد بیمارستان دارد؟
  • بله
  • خیر
  • نمیدانم

فرم نظرسنجی ترک شغل (طولانی)


خروج ازسوالات مصاحبه (طولانی) به شما کمک می کند تا حداکثر بینش را از طریق بازخورد کارکنان موجود دریافت کنید. قالب نظرسنجی با شخصی سازی کامل نام تجاری کاملا قابل تنظیم است ...

فرم نظرسنجی ترک شغل (طولانی)


خروج ازسوالات مصاحبه (طولانی) به شما کمک می کند تا حداکثر بینش را از طریق بازخورد کارکنان موجود دریافت کنید. قالب نظرسنجی با شخصی سازی کامل نام تجاری کاملا قابل تنظیم است
 

 • دلیل شما برای پیوستن به شرکت چیست؟
  • استخدام
  • معرفی توسط آشنا
  • مزایا
  • پیشرفت کاری
  • اعتبار شرکت
  • تبلیغات
  • حقوق
  • غیره
 • لطفا نام بخشی را که در آن کار می کنید بنویسید.
 • دلایل شما برای ترک شغلتان چیست؟
  • حقوق بالا
  • مزایا
  • فرصت کاری بهتر
  • درگیری با مدیر
  • درگیری با دیگر کارمندان
  • نقل مکان
  • دلایل شخصی و خانوادگی
  • غیره
 • شغل من چالش برانگیز بود.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • از مهارت ها بخوبی استفاده شد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • موقعیت کاری خوب بود.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • بار کاری عادلانه بود.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • منابع کافی در اختیار بود.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • محیط کار امن بود.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست من آگاهی کامل داشت.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست من بدرستی نظارت می کرد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست من انتقادپذیر بود.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست من با کارمندان رابطه ی خوبی داشت.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • بخش من محیط خوبی دارد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • بخش من تجهیزات کافی دارد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • بخش من موثر بود.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • بیمه ی شغل من عالی است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • مزایای بازنشستگی مناسب است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سهام شرکت من ارزشمند است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم

 

ارزیابی سرپرست


در این فرم به ارزیابی کارکنان و سرپرست شرکت میپردازیم
 

 • سرپرست من نسبت به کار من آگاه است.
  • بشدت ...

ارزیابی سرپرست


در این فرم به ارزیابی کارکنان و سرپرست شرکت میپردازیم
 

 • سرپرست من نسبت به کار من آگاه است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست من برای رسیدگی به وضعیت من وقت می گذارد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست من ، من را راهنمایی می کند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست من از من انتظارات معقولی دارد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست من علاقه مند به پیشرفت من است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست من هرجا که لازم است من را آموزش می دهد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • در حالت کلی تا چه حد از شرکتی که در آن کار می کنید راضی هستید؟
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • رتبه بندی کنید:
 • نحوه تعریف شغل:
  • بسیار ناراضی
  • ناراضی
  • نظری ندارم
  • راضی
  • بسیار راضی
 • میزان حقوق:
  • بسیار ناراضی
  • ناراضی
  • نظری ندارم
  • راضی
  • بسیار راضی
 • ارائه اطلاعات لازم برای پیشرفت:
  • بسیار ناراضی
  • ناراضی
  • نظری ندارم
  • راضی
  • بسیار راضی
 • میزان مزایای سلامتی:
  • بسیار ناراضی
  • ناراضی
  • نظری ندارم
  • راضی
  • بسیار راضی
 • میزان مزایای بازنشستگی:
  • بسیار ناراضی
  • ناراضی
  • نظری ندارم
  • راضی
  • بسیار راضی
 • چه مدت است که برای این شرکت کار می کنید؟
  • کمتر از 6 ماه
  • 6 ماه تا یک سال
  • 1-2 سال
  • 3-5 سال
  • بیشتر از 5 سال

 

فرم نظرسنجی سوالات مصاحبه شده(کوتاه)


خروج ازسوالات مصاحبه به شما کمک می کند تا حداکثر بینش را از طریق بازخورد کارکنان موجود دریافت کنید. قالب نظرسنجی با شخصی سازی کامل نام تجاری کاملا قابل تنظیم است

...

فرم نظرسنجی سوالات مصاحبه شده(کوتاه)


خروج ازسوالات مصاحبه به شما کمک می کند تا حداکثر بینش را از طریق بازخورد کارکنان موجود دریافت کنید. قالب نظرسنجی با شخصی سازی کامل نام تجاری کاملا قابل تنظیم است
 

 • لطفا در هر مورد میزان رضایت خود را مشخص کنید.
 • وظایف کاری:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • ناراضی
 • برنامه های آموزشی و پیشرفته:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • ناراضی
 • فرصت های پیشرفت:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • ناراضی
 • حقوق دریافتی:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • ناراضی
 • برنامه های فوق برنامه:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • ناراضی
 • شرایط کاری:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • ناراضی
 • ساعات کاری:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • ناراضی
 • روابط با همکاران:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • ناراضی
 • ناظران:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • ناراضی
 • میزان رضایت کلی از کار:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • ناراضی
 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث
 • دپارتمان:
 • دلیل ترک شغل:
  • مزایا
  • فرصت شغلی بهتر
  • دلایل خانوادگی
  • مسافرت کاری
  • حقوق
  • دلایل شخصی
  • تغییر منزل
  • بازگشت به تحصیل
  • ناظران
  • روابط کای
  • سلامتی

 

بررسی مزایای کارمندان


بررسی جامع مزایای کارکنان
 

 • در کدامیک از بخش های زیر فعالیت می کنید؟
  • خدمات مشتری
  • مالی/ ...

بررسی مزایای کارمندان


بررسی جامع مزایای کارکنان
 

 • در کدامیک از بخش های زیر فعالیت می کنید؟
  • خدمات مشتری
  • مالی/حسابداری
  • مدیریت اطلاعات
  • بازاریابی
  • منابع انسانی
 • اگر کارم را بدرستی انجام دهم، پاداش می گیرم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • تمامی امکانات برای انجام کارم را در اختیار دارم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • شرایط کاری من خوب است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من در کارم استرس دارم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من به کارم علاقه دارم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • مدیریت تصمیمات خوبی می گیرد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • از کارکردن برای این شرکت راضی هستم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • کدامیک موقعیت شغلی شما را بیان می کند؟
  • دفتری
  • تکنسین
  • مدیریت
  • حسابداری
  • مدیریت پروژه
  • غیره
 • میزان بررسی عملکرد شخصی خود را مشخص کنید:
  • هر هفته یا بیشتر
  • هرماه
  • سالی 4 بار
  • کمتر از سالی 4بار
  • هرگز
 • میزان بررسی عملکرد بخش خود را مشخص کنید:
  • هر هفته یا بیشتر
  • هرماه
  • سالی 4 بار
  • کمتر از سالی 4بار
  • هرگز
 • میزان بررسی عملکرد شرکت را مشخص کنید:
  • هر هفته یا بیشتر
  • هرماه
  • سالی 4 بار
  • کمتر از سالی 4بار
  • هرگز
 • میزان بررسی اهداف کاری را مشخص کنید:
  • هر هفته یا بیشتر
  • هرماه
  • سالی 4 بار
  • کمتر از سالی 4بار
  • هرگز
 • سابقه کاری خود در شرکت را مشخص کنید:
  • کمتر از 6 ماه
  • 6 ماه تا یک سال
  • 1-2 سال
  • 3-5 سال
  • بیشتر از 5 سال
 • شرکت تلاش می کند تا شرایط کاری خوبی را فراهم کند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من فرصت برقراری ارتباط با دیگر کارمندان را در فضای کاری دارم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من در کارم حس رقابت دارم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من در کارم برای تصمیم گیری آزادی دارم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من برای جلب رضایت مشتری فرصت تصمیم گیری دارم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • در حالت کلی میزان رضایت شما از موقعیت شغلی تان چقدر است؟
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • آیا عملکرد کارمندان هم به اندازه ی افراد سطوح بالای شرکت، مورد توجه قرار می گیرد؟
  • همیشه
  • معمولا
  • گاهی اوقات
  • به ندرت
  • هیچوقت
  • مطمئن نیستم
 • برای موفقیت شرکت چقدر انگیزه دارید؟
  • اصلا انگیزه ندارم
  • مطمئن نیستم
  • خیلی انگیزه ندارم
  • تا حدودی انگیزه دارم
  • خیلی انگیزه دارم
 • شرکت ، استراتژی ها و اهدافش را با من در میان می گذارد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • آیا در برنامه های سازمان شرکت می کنید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا به دوستان توصیه می کنید که برای استخدام به این شرکت بیایند؟
  • قطعا
  • احتمالا
  • مطمئن نیستم
  • احتمالا خیر
  • قطعا خیر
 • تنوع وظایف در موقعیت شما چگونه است؟
  • بسیار زیاد
  • متوسط
  • کم
 • نیازهای شغلی من واضح است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • مدیر خود را ارزیابی کنید.
 • وضعیت ارتباطات :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • بسیار خوب
  • عالی
 • وضعیت برنامه ریزی و سازماندهی :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • بسیار خوب
  • عالی
 • وضعیت هدایت و رهبری :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • بسیار خوب
  • عالی
 • وضعیت دانش فنی/ شغلی :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • بسیار خوب
  • عالی
 • وضعیت روابط بین فردی :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • بسیار خوب
  • عالی

 

فرم نظرسنجی مدیریت دانش


سیستم های دانش و ارتباطات درون سازمان: حضور و ارزیابی
 

 • آیا شرکت شما اطلاعات مفید را به اشتراک می گذارد؟
 • < ...

فرم نظرسنجی مدیریت دانش


سیستم های دانش و ارتباطات درون سازمان: حضور و ارزیابی
 

 • آیا شرکت شما اطلاعات مفید را به اشتراک می گذارد؟
  • بله
  • خیر
  • اطلاعی ندارم
 • آیا شرکت شما از اینترنت برای انتقال اطلاعات بین کارمندان و مدیران استفاده می کند؟
  • بله
  • خیر
  • اطلاعی ندارم
 • آیا شرکت شما از اینترنت برای انتقال اطلاعات بین کارمندان و مهندسان تولید استفاده می کند؟
  • بله
  • خیر
  • اطلاعی ندارم
 • آیا شرکت شما از بکارگیری دوره های آموزشی در تولیدات اطمینان حاصل می کند؟
  • بله
  • خیر
  • اطلاعی ندارم
 • آیا شرکت شما از استعدادهای بالقوه استفاده می کند؟
  • بله
  • خیر
  • اطلاعی ندارم
 • چه فعالیت هایی بیشترین تاثیر را بر عملکرد شرکت دارند؟
 • چه دانشی این فعالیت ها را کاربردی تر می کند؟

 

ارزیابی شغل فناوری اطلاعات و نیازهای آینده ی کارمندان


ارزیابی شغل ... برای مدیران شاخه ای و در نظر گرفتن نیازها و مسائل آینده
 

ارزیابی شغل فناوری اطلاعات و نیازهای آینده ی کارمندان


ارزیابی شغل ... برای مدیران شاخه ای و در نظر گرفتن نیازها و مسائل آینده
 

 • چالش ها و رقابت ها برای شما فراهم شده است.
  • مهم نیست
  • اهمیتی نمی دهم
  • تا حدودی مهم
  • مهم
  • بسیار مهم
 • حقوق، اضافه کاری شما پرداخت شده است.
  • مهم نیست
  • اهمیتی نمی دهم
  • تا حدودی مهم
  • مهم
  • بسیار مهم
 • به کار خود افتخار می کنید.
  • مهم نیست
  • اهمیتی نمی دهم
  • تا حدودی مهم
  • مهم
  • بسیار مهم
 • ساعات کاری خوبی دارید.
  • مهم نیست
  • اهمیتی نمی دهم
  • تا حدودی مهم
  • مهم
  • بسیار مهم
 • تکنولوژی لازم برای شما فراهم شده است.
  • مهم نیست
  • اهمیتی نمی دهم
  • تا حدودی مهم
  • مهم
  • بسیار مهم
 • کار شما حقوق بالایی دارد.
  • مهم نیست
  • اهمیتی نمی دهم
  • تا حدودی مهم
  • مهم
  • بسیار مهم
 • بر آموزش تاکید شده است.
  • مهم نیست
  • اهمیتی نمی دهم
  • تا حدودی مهم
  • مهم
  • بسیار مهم
 • بازده کاری خوبی دارید.
  • مهم نیست
  • اهمیتی نمی دهم
  • تا حدودی مهم
  • مهم
  • بسیار مهم
 • شرایط و جو کاری خوبی دارید.
  • مهم نیست
  • اهمیتی نمی دهم
  • تا حدودی مهم
  • مهم
  • بسیار مهم
 • خلاقیت در کار شما مهم است.
  • مهم نیست
  • اهمیتی نمی دهم
  • تا حدودی مهم
  • مهم
  • بسیار مهم
 • تنوع کاری بالایی دارید.
  • مهم نیست
  • اهمیتی نمی دهم
  • تا حدودی مهم
  • مهم
  • بسیار مهم
 • بر استراتژی ها تاکید شده است.
  • مهم نیست
  • اهمیتی نمی دهم
  • تا حدودی مهم
  • مهم
  • بسیار مهم
 • میزان رضایت از سفرهای کاری :
  • ناراضی
  • نظری ندارم
  • تا حدودی راضی
  • راضی
  • بسیار راضی
 • میزان رضایت از محیط کاری :
  • ناراضی
  • نظری ندارم
  • تا حدودی راضی
  • راضی
  • بسیار راضی
 • میزان رضایت از اضافه کاری :
  • ناراضی
  • نظری ندارم
  • تا حدودی راضی
  • راضی
  • بسیار راضی
 • میزان رضایت از مدیریت :
  • ناراضی
  • نظری ندارم
  • تا حدودی راضی
  • راضی
  • بسیار راضی
 • میزان رضایت از فضای دفتر :
  • ناراضی
  • نظری ندارم
  • تا حدودی راضی
  • راضی
  • بسیار راضی
 • میزان رضایت از برنامه های سلامتی :
  • ناراضی
  • نظری ندارم
  • تا حدودی راضی
  • راضی
  • بسیار راضی
 • میزان رضایت از حقوق :
  • ناراضی
  • نظری ندارم
  • تا حدودی راضی
  • راضی
  • بسیار راضی
 • میزان رضایت از لباس کار :
  • ناراضی
  • نظری ندارم
  • تا حدودی راضی
  • راضی
  • بسیار راضی
 • میزان رضایت از فرصت های پیشرفت :
  • ناراضی
  • نظری ندارم
  • تا حدودی راضی
  • راضی
  • بسیار راضی
 • میزان رضایت از پارکینگ :
  • ناراضی
  • نظری ندارم
  • تا حدودی راضی
  • راضی
  • بسیار راضی
 • میزان رضایت از برنامه های آموزشی :
  • ناراضی
  • نظری ندارم
  • تا حدودی راضی
  • راضی
  • بسیار راضی
 • اگر بخواهید تغییری در شغل ایجاد کنید چه خواهد بود؟
 • در بخش فناوری اطلاعات، چه سمتی دارید؟
  • مدیر
  • کارشناس
  • سایر
 • کارمندان شرکت شما چه تعداد هستند؟

 

ارزیابی شرایط کاری کارمند


ارزیابی کارکنان از شرایط آب و هوایی کار و پشتیبانی شرکت
 

 • من تشویق می شوم که برای انجام کارها ایده های جدید را بکار بگ ...

ارزیابی شرایط کاری کارمند


ارزیابی کارکنان از شرایط آب و هوایی کار و پشتیبانی شرکت
 

 • من تشویق می شوم که برای انجام کارها ایده های جدید را بکار بگیرم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من با کارم احساس پیشرفت در جهت اهدافم را دارم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من ابزار و منابع کافی برای انجام کارم را دارم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • در کارم، اهدافم را بخوبی تعریف می کنم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • شرکت ، کارکنان را در جریان اتفاقات می گذارد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • زمانی که مشتری ناراضی است، من مشکلش را حل می کنم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من از تنوع جمعیت شناختی افراد در شرکتم آگاهم.(تحصیلات، جنسیت،...)
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من در کارم از استعدادها و مهارت هایم به خوبی استفاده می کنم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست من برای بهبود کارم من را راهنمایی می کند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من نسبت به تمام اتفاقات شرکتم آگاهی دارم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • در حالت کلی از شغلم راضی هستم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من از فرصت هایی که برای پیشرفت در اختیارم قرار داده می شود، راضی هستم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • برای بهبود شرکت خود چه پیشنهادی دارید؟
 • چه تغییراتی را پیشنهاد می کنید؟

 

ارزیابی پشتیبانی فنی


ارزیابی تخصص واحد پشتیبان فنی برای رفع مشکلات مشتریان
 

 • تا چه حد از خدمات دریافتی راضی هستید؟
  • بس ...

ارزیابی پشتیبانی فنی


ارزیابی تخصص واحد پشتیبان فنی برای رفع مشکلات مشتریان
 

 • تا چه حد از خدمات دریافتی راضی هستید؟
  • بسیار راضی
  • تا حدودی راضی
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
  • نظری ندارم
 • آیا مشکل شما حل شده است؟
  • بله
  • خیر
 • آیا مشکل شما در مرحله اول حل شد؟
  • بله
  • خیر
 • تا چه حد از پشتیبانی تلفنی راضی بودید؟
 • در حالت کلی چقدر از خدمات ما رضایت دارید؟

 

ارزیابی ارتباطات شرکت


ارزیابی اطلاعات و استراتژی ارتباطات درون شرکت
 

 • در حالت کلی تا چه حد از ارتباطات در شرکتتان راضی هستید؟

ارزیابی ارتباطات شرکت


ارزیابی اطلاعات و استراتژی ارتباطات درون شرکت
 

 • در حالت کلی تا چه حد از ارتباطات در شرکتتان راضی هستید؟
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • کدامیک در مورد ارتباطات در شرکت شما درست است؟
  • ما را در جریان تمامی اتفاقات می گذارد.
  • ما را در جریان بعضی از اتفاقات می گذارد.
  • ما را به ندرت در جریان اتفاقات می گذارد.
  • به ما اطلاعات محدودی می دهد.
  • در مورد اتفاقات چیزی به ما نمی گوید.
 • در مورد اطلاعات دریافتی چه احساسی دارید؟
  • تقریبا تمام آن را باور می کنم.
  • معمولا آن را باور می کنم.
  • به ندرت آن را باور می کنم.
  • معمولا آن را باور نمیکنم.
  • تقریبا هیچوقت آن را باور نمی کنم.
 • تا چه حد شرکت خود را میشناسید؟
  • بسیار زیاد
  • متوسط
  • بسیار کم
  • نمی شناسم
  • برایم مهم نیست.
 • در مقایسه با 1 سال پیش، آگاهی شما در مورد شرکت چگونه است؟
  • بیشتر
  • تا حدودی بیشتر
  • به شکلی مشابه
  • کمتر
  • خیلی کمتر
 • بهترین نکته در مورد ارتباطات در شرکت شما چیست؟
 • از نظر شما کدامیک از اطلاعات شرکت مهمتر است؟
  • استراتژی های شرکت در آینده
  • محصولات و خدمات
  • وضعیت مالی
  • توانایی های شرکت
  • منابع انسانی
  • مزایا
  • میزان انعام و حق الامتیاز
  • پیشرفت های تکنولوژی
  • عوامل موثر بر کسب و کار
  • مشتریان
  • موفقیت شرکت
  • فضای رقابتی
  • برنامه های بازاریابی
  • اثر دولت بر شرکت
  • روابط کاری
 • از نظر شما چه موضوعات دیگری در شرکت شما مهم هستند؟
 • تا چه حد خبرنامه ی مربوط به شرکت خود را مطالعه می کنید؟
  • تمام آن را مطالعه می کنم
  • تقریبا بیشتر آن را مطالعه می کنم.
  • برخی از قسمت ها را مطالعه می کنم.
  • نگاهی می اندازم
  • مطالعه نمی کنم
 • نظر شما در مورد خبرنامه ی شرکت چیست؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • رابطه مدیر خود را با کارمندان چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • اگر نظر یا پیشنهادی دارید، ذکر کنید.

 

ارزیابی برنامه های ملاقات


برگزار کننده جلسه و ارائه برنامه
 

 • آیا در ملاقات ها و جلسات شرکت می کنید؟
  • بله
  • خیر
  • ...

ارزیابی برنامه های ملاقات


برگزار کننده جلسه و ارائه برنامه
 

 • آیا در ملاقات ها و جلسات شرکت می کنید؟
  • بله
  • خیر
 • فهرستی از موضوعات جلسات ملاقات در زیر آورده شده است.
 • آیا با زمان و مباحث ملاقات مشکل خاصی دارید؟
 • آیا تمایل به افزودن موضوعی به فهرست دارید؟
 • چه مدت زمانی را می توانید در قرارهای ملاقات بگذرانید؟
  • 15 دقیقه
  • 30 دقیقه
  • 1 ساعت
  • 2 ساعت
  • بیشتر از 2 ساعت

 

ارزیابی ارتباطات کارمندان در شرکت


8 سوال: کیفیت ارتباط کارمند با شرکت
 

ارزیابی ارتباطات کارمندان در شرکت


8 سوال: کیفیت ارتباط کارمند با شرکت
 

 • در مورد کار گروهی اطلاعات کافی دارم.
  • کاملا موافقم
  • موافقم
  • تا حدودی موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • کاملا مخالفم
 • در مورد برنامه های شرکت اطلاعات کافی دارم.
  • کاملا موافقم
  • موافقم
  • تا حدودی موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • کاملا مخالفم
 • فرصت بیان ایده هایم را به مدیر دارم.
  • کاملا موافقم
  • موافقم
  • تا حدودی موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • کاملا مخالفم
 • ارتباطات در گروه من خوب است.
  • کاملا موافقم
  • موافقم
  • تا حدودی موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • کاملا مخالفم
 • بخش های مختلف شرکت ارتباطات خوبی دارد.
  • کاملا موافقم
  • موافقم
  • تا حدودی موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • کاملا مخالفم
 • من از وقایع شرکت مطلعم.
  • کاملا موافقم
  • موافقم
  • تا حدودی موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • کاملا مخالفم
 • در حالت کلی از کار خود راضی هستم.
  • کاملا موافقم
  • موافقم
  • تا حدودی موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • کاملا مخالفم

 

ارزیابی نظارت


9 سوال: ارزیابی سرپرست توسط کارمندان
 

 • سرپرست من بی طرفانه قضاوت می کند.
  • بشدت مخالفم
  • ت ...

ارزیابی نظارت


9 سوال: ارزیابی سرپرست توسط کارمندان
 

 • سرپرست من بی طرفانه قضاوت می کند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست من به من کمک می کند تا عملکرد خود را بهبود ببخشم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست من مسئولیت هایش را بخوبی انجام می دهد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست من، من را راهنمایی می کند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست من همیشه در دسترس است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست، من را بخاطر کار خوبم تشویق می کند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • کار من منصفانه ارزیابی می شود.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست من منظورم را می فهمد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • در حالت کلی از سرپرستم راضی هستم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم

 

فرم ارزیابی مدیریت ارشد


7 سوال: ارزیابی دیدگاه مدیریت ارشد و رضایت کارکنان از مدیریت.
 

 • مدیر ارشد هدف شرکت را بخوبی به کارمندان منتقل می کند.< ...

فرم ارزیابی مدیریت ارشد


7 سوال: ارزیابی دیدگاه مدیریت ارشد و رضایت کارکنان از مدیریت.
 

 • مدیر ارشد هدف شرکت را بخوبی به کارمندان منتقل می کند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من از استراتژی هدایت شرکت راضی هستم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • مدیر ارشد به تقویت کار گروهی کمک می کند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • مدیر ارشد اشتباهات خود را در مسیر کارهای تازه را می پذیرد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • مدیر ارشد با مشکلات روزانه آشناست.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • مدیر ارشد با من با احترام رفتار می کند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • در حالت کلی از نظارت مدیر ارشد راضی هستم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم

 

ارزیابی رضایت از کار گروهی


7 سوال: کار تیمی، روحیه تیمی
 

 • بخش من به تقویت کار گروهی کمک می کند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حد ...

ارزیابی رضایت از کار گروهی


7 سوال: کار تیمی، روحیه تیمی
 

 • بخش من به تقویت کار گروهی کمک می کند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • اعضای تیم برای تصمیم گیری های خود پاسخگو هستند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • وظایف منصفانه تقسیم شده است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • تلاش می شود تا از نظرات همه ی کارمندان استفاده شود.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • ارتباط خوبی بین بخش من و بخش های دیگر وجود دارد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • بخش من به اندازه ی کافی از فعالیت بخش های دیگر مطلع است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • در حالت کلی از روحیه ی کار گروهی در بخش خودم راضی هستم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم

 

ارزیابی دپارتمان خدمات مشتری


4 سوال: ارزیابی کیفیت خدمات مشتری
 

 • کارمندان به مشکلات مشتریان گوش داده و آن را درک می کنند.
  • بشد ...

ارزیابی دپارتمان خدمات مشتری


4 سوال: ارزیابی کیفیت خدمات مشتری
 

 • کارمندان به مشکلات مشتریان گوش داده و آن را درک می کنند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • دپارتمان من به تمامی سوالات مشتریان پاسخ می دهد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • کارکنان دپارتمان من سرویس های خوبی را برای مشتریان فراهم می کنند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • در حالت کلی از نحوه ارائه خدمات به مشتریان در دپارتمانم راضی هستم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم

 

ارزیابی فرصت های آموزشی و پیشرفت


7 سوال: آموزش، فرصت های شغلی، توسعه مهارت
 

 • دوره های آموزشی در کار من موثر است.
  • بشدت مخالفم
  • ...

ارزیابی فرصت های آموزشی و پیشرفت


7 سوال: آموزش، فرصت های شغلی، توسعه مهارت
 

 • دوره های آموزشی در کار من موثر است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من فرصت هایی برای گسترش مهارت هایم دارم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من فرصت هایی برای یادگیری مهارتهای جدید دارم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • در حالت کلی از دوره های آموزشی در محل کار راضی هستم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من در شرکت فرصت پیشرفت شغلی دارم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من مشتاق به فراگیری دوره های آموزشی هستم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • در حالت کلی از پیشرفتم در محیط کار راضی هستم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم

 

فرم نظرسنجی ارزیابی شرکت من


8 سوال: ارزیابی کلی شرکت
 

 • به نظر من سیاست ها و روندهای شرکت منطقی است.
  • بشدت مخالفم
  • تا ...

فرم نظرسنجی ارزیابی شرکت من


8 سوال: ارزیابی کلی شرکت
 

 • به نظر من سیاست ها و روندهای شرکت منطقی است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • شرایط فیزیکی محیط کار( مثل گرما، تمیزی و غیره) بسیار خوب است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • به مسائل فردی(مثل جنسیت، تحصیلات و غیره) اهمیت داده می شود.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • کارمندان امنیت شغلی دارند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • کار تیمی شرکت عالی است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • فکر می کنم تا 5 سال آینده در این شرکت مشغول به کار باشم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • اگر دوباره فرصت انتخاب شغل داشته باشم، همین شرکت را انتخاب می کنم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • این شغل را به دیگران نیز توصیه می کنم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم

 

فرم بررسی گردش کار کارمندان


ارزیابی پتانسیل کارمندان برای ترک شرکت
 

 • جنبه های مثبت شغل من بیشتر از جنبه های منفی است.
  • بشدت م ...

فرم بررسی گردش کار کارمندان


ارزیابی پتانسیل کارمندان برای ترک شرکت
 

 • جنبه های مثبت شغل من بیشتر از جنبه های منفی است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • جنبه های مثبت شغل شما چیست؟
 • جنبه های منفی شغل شما چیست؟
 • چه جنبه هایی از شغل شما، آزارتان می دهد؟

 

ارزیابی شرایط کار


ارزیابی محیط کاری شغلی
 

 • مدیریت معتقد است که کارمندان مهمترین بخش شرکت اند.

ارزیابی شرایط کار


ارزیابی محیط کاری شغلی
 

 • مدیریت معتقد است که کارمندان مهمترین بخش شرکت اند.
  • بشدت موافقم
  • تا حدودی موافقم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالفم
  • بشدت مخالفم
 • میزان پایبندی کارکنان به قوانین شرکت، مورد ارزیابی قرار می گیرد.
  • بشدت موافقم
  • تا حدودی موافقم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالفم
  • بشدت مخالفم
 • کارمندان نسبت به کار خود تعلق خاطر دارند.
  • بشدت موافقم
  • تا حدودی موافقم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالفم
  • بشدت مخالفم
 • در این شرکت کارمندان از دستورالعمل های حرفه ای تبعیت می کنند.
  • بشدت موافقم
  • تا حدودی موافقم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالفم
  • بشدت مخالفم
 • مدیریت شرکت، انگیزه و خلاقیت را در کارمندان افزایش می دهد.
  • بشدت موافقم
  • تا حدودی موافقم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالفم
  • بشدت مخالفم
 • در حالت کلی محیط کار من ... است.
  • مثبت
  • نظری ندارم
  • منفی

 

فرم پرسشنامه استخدام


پرسشنامه نمونه است برای عضوگیری از اعضای هیئت مدیره و گروه های اینترنتی و بر اساس معیارهای خاص مانند (آموزش، کار و غیره)
 

  ...

فرم پرسشنامه استخدام


پرسشنامه نمونه است برای عضوگیری از اعضای هیئت مدیره و گروه های اینترنتی و بر اساس معیارهای خاص مانند (آموزش، کار و غیره)
 

 • شما یا اطرافیان شما سابقه کار در کدامیک از حوزه های زیر را دارند؟
  • آژانس تبلیغاتی
  • مرکز تحقیقاتی
  • بازاریابی
  • بازاریابی از راه دور
  • شرکت تولید مواد غذایی
  • شرکت نرم افزار و سخت افزار
  • شرکت تولیدی
  • شرکت های توسعه ی وب
 • سن خود را بنویسید.
 • وضعیت کاری خود را مشخص کنید:
  • کار تمام وقت
  • کار پاره وقت
  • کار تمام وقت در خانه
  • بازنشسته
 • سطح تحصیلات خود را ذکر کنید.
  • دیپلم و پایین تر
  • فوق دیپلم
  • لیسانس
  • فوق لیسانس
  • دکتری
 • چه میزان را خدمات آنلاین و اینترنتی آشنایی دارید؟
  • خیلی زیاد
  • زیاد
  • متوسط
  • کم
  • خیلی کم
 • چه میزان با اینترنت و نحوه کار در آن آشنایی دارید؟
  • خیلی زیاد
  • زیاد
  • متوسط
  • کم
  • خیلی کم
 • چه میزان از اینترنت استفاده می کنید؟
  • کمتر از هفته ای یک ساعت
  • 1-2 ساعت در هفته
  • 2-3 ساعت در هفته
  • بیشتر از 3 ساعت در هفته
 • نام:
 • شماره تلفن:
 • ایمیل :
 • وضعیت تاهل خود را مشخص کنید:
  • مجرد
  • متاهل
 • بیشتر از چه ابزاری برای اتصال به اینترنت استفاده می کنید؟
  • گوشی هوشمند
  • تبلت
  • لپتاپ
  • کامپیوتر

 

فرم نظرسنجی مدیریت دانش


سیستم های مدیریت دانش و ارتباطات درون شرکت
 

 • من با مدیران در مورد موضوعی بنام مدیریت دانش که اخیرا در Harvard Business ...

فرم نظرسنجی مدیریت دانش


سیستم های مدیریت دانش و ارتباطات درون شرکت
 

 • من با مدیران در مورد موضوعی بنام مدیریت دانش که اخیرا در Harvard Business Review بحث شد در ارتباطم. براساس مقالات این مرکز، مدیریت دانش یک فرآیند یافتن اطلاعات درمورد سودمند بودن یک شرکت برای دیگران است.گاهی اوقات شرکت ها در مدیریت دانش دخیل هستند اما آن را با نامهای دیگری می شناسند. لطفا اجازه دهید بدانم که آیا شرکت شما اقدامات زیر را انجام می دهد یا خیر.
 • جمع آوری و به اشتراک گذاری اطلاعات درمورد بهترین اقدامات
  • بله
  • خیر
  • رد می کنم/نمی دانم
 • استفاده از شبکه بندی ها برای انتقال اطلاعات به کارمندان مرتبط با مدیر و مشتری
  • بله
  • خیر
  • رد می کنم/نمی دانم
 • استفاده از شبکه بندی ها برای انتقال اطلاعات به کارمندان مرتبط با مهندس سازنده ی محصول و مشتری
  • بله
  • خیر
  • رد می کنم/نمی دانم
 • ایجاد روندهای رسمی برای اطمینان از درسهای ارائه شده در یک پروژه به وظایف دیگر نیز راه پیدا می کنند.
  • بله
  • خیر
  • رد می کنم/نمی دانم
 • یافتن راههای رسمی برای توجه مدیر به کارمندان زیردست
  • بله
  • خیر
  • رد می کنم/نمی دانم
 • گسترش سیستم های تخصصی برای دریافت مهارتها و دانشهای حرفه ای
  • بله
  • خیر
  • رد می کنم/نمی دانم
 • سوالات کامل نیستند و تنها برای صرفه جویی در وقت ما از شما انتظار پاسخهایی عالی نداریم.تنها اولین پاسخی که به ذهنتان می رسد را بنویسید.
 • چه فعالیت هایی در سازمان شما بیشترین تاثیر را بر روی موضوع اصلی دارد؟کدام فعالیت بیشترین تاثیر را دارد؟
 • چه نوع دانشی اثر این فعالیت را کارآمدتر می کند؟

 

قالب منابع انسانی ما می تواند یک محیط ارتباطی بین شما و کارکنان شما باشد. نامعلوم بودن این قالب های نظرسنجی آنلاین کمک می کند تا این مشکلات را کاهش داده و اداره منابع انسانی، یک ارزیابی واقع بینانه از فرهنگ شرکت را ارائه دهد. پس از آن شما می توانید سیاست ها را در جهت درست انجام دهید