سوالات متمرکز بر نگرش خرید آنلاین در یک سایت خاص
 

 • باتوجه به تجربه ی خود از خرید آنلاین،یک گزینه را برای هر عبارت انتخاب کنید.
 • من ترجیح می دهم که از دفاتر، مراکز و فروشگاه های محلی (خرده فروشان اینترنت) خرید کنم.
  • بسیارموافق
  • موافق
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالف
  • مخالف
  • بسیار مخالف
  • مطمئن نیستم
 • من خرده فروشی اینترنتی را به سایر خدمات خرید خانه (یعنی کاتالوگ، خدمات 1-800 یا تلویزیون) ترجیح می دهم.
  • بسیارموافق
  • موافق
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالف
  • مخالف
  • بسیار مخالف
  • مطمئن نیستم
 • خرده فروشی اینترنتی، فقط محصولات یا خدماتی را به فروش نمی رساند - من آن را نیز سرگرم می کند.
  • بسیارموافق
  • موافق
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالف
  • مخالف
  • بسیار مخالف
  • مطمئن نیستم
 • من با خرید اینترنتی پاداش و تخفیف ویژه دریافت کردم.
  • بسیارموافق
  • موافق
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالف
  • مخالف
  • بسیار مخالف
  • مطمئن نیستم
 • نگاه به وب سایت خرده فروشی اینترنتی برای من جذاب است.
  • بسیارموافق
  • موافق
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالف
  • مخالف
  • بسیار مخالف
  • مطمئن نیستم
 • من واقعا خرده فروشی های اینترنتی را دوست دارم.
  • بسیارموافق
  • موافق
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالف
  • مخالف
  • بسیار مخالف
  • مطمئن نیستم
 • من قصد دارم در آینده به بازدید از سایت (خرده فروشی اینترنتی) ادامه دهم.
  • بسیارموافق
  • موافق
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالف
  • مخالف
  • بسیار مخالف
  • مطمئن نیستم
 • من قصد دارم از (خرده فروش اینترنتی) در آینده خرید کنم.
  • بسیارموافق
  • موافق
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالف
  • مخالف
  • بسیار مخالف
  • مطمئن نیستم
 • (خرده فروشی اینترنتی) یکی از اولین مکان هایی است زمانی که من به یک نوع کالا یا خدمات ارائه شده نیاز دارم،به آن سر می زنم.
  • بسیارموافق
  • موافق
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالف
  • مخالف
  • بسیار مخالف
  • مطمئن نیستم
 • برای انجام این کار زمان و تلاش زیادی لازم است تا حساب کاربری دیگری را (خرده فروشی اینترنتی) ایجاد کنم.
  • بسیارموافق
  • موافق
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالف
  • مخالف
  • بسیار مخالف
  • مطمئن نیستم
 • برای این نوع محصول، زمان و انرژی بسیار زیادی برای جستجوی (خرده فروشی اینترنتی) دیگری وجود خواهد داشت.
  • بسیارموافق
  • موافق
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالف
  • مخالف
  • بسیار مخالف
  • مطمئن نیستم
 • محصولات و / یا خدماتی که از (خرده فروشی اینترنتی) خریداری کردم ارزش خوبی داشتند.
  • بسیارموافق
  • موافق
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالف
  • مخالف
  • بسیار مخالف
  • مطمئن نیستم
 • اگر برای خدمات بهتر ما پیشنهادی دارید بیان کنید.